Duygu Durumunda Aşırı Yükselme ve Çöküşlere Dikkat!

Eyl 07

Üniversitemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataoğlu, dünyada her 50 kişiden birinde görülebilen bipolar hastalığı hakkında bilgi verdi.

 Bipolar hastalığını tanımlayan Prof. Dr. Ahmet Ataoğlu, “Sıklıkla kişinin duygu durumunda aşırı yükselmelerden, çöküşlere ve yine yükselmelere dönüşen çoğu zaman aralarda normal duygu durum dönemleri bulunan dalgalanmalarla seyreden ruhsal bir bozukluktur.” dedi.

 Bipolar bozukluğun yaşanmasında kalıtımsal özelliklerin yanı sıra çevresel faktörlerinde etkili olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ataoğlu, “Kalıtımsal temeli bulunan bir kimsenin bipolar bozukluğunun ortaya çıkmasında çevresel stres faktörleri, uyku ve beslenme düzenindeki bozulmalar da rol oynayabilir. Bipolar bozukluğun toplumda görülme sıklığı yüzde 2-3 arasındadır” şeklinde belirtti.

 Prof. Dr. Ataoğlu, bipoar hastalığının belirtilerine değinerek, “Bu hastaların çoğunda, atak anında iç görü yoksunluğu görülen belirtiler arasında yer alır. İç görü kaybı bulunan hastalar, hasta olduklarını düşünmezler. Ancak ataklar arasında da tedavi altında olup belirtilerinin büyük kısmı remisyona girmiş olan hastaların farkındalıkları yüksek olabilir. Bu hastalar ataklarının habercisi olan belirtileri yaşayarak ve öğrenerek hastalıklarının atak dönemlerini kimi zaman öngörebilirler.” dedi.

Son olarak hastalığın tedavi yöntemlerinden bahseden Prof. Dr. Ahmet Ataoğlu hastalığın temel tedavisinin ilaçla mümkün olduğuna vurgu yaparak,  “Bipolar bozukluğun temel tedavisi ilâçlarla yapılır. Bu hastalığın niteliğinden dolayı, çoğu zaman hem panik hem depresif belirtileri kontrol altına almak gerektiğinden tek bir ilâç yeterli olmayabilir; bu sebeple hastalık döneminde belirtilerin şiddetine bağlı olarak birden fazla ilâç kullanılması gerekebilmektedir. İlâç tedavisinin temel hedefi manik ve depresif dönemlerin sayısını azaltmaktır. Bipolar bozukluğun tedavisinde iki önemli evre atak dönemlerinde uygulanan akut veya kısa süreli tedavi ve ataklar arasında uygulanması gereken idâme veya koruyucu tedavidir.” diyerek sözlerini sonlandırdı.