Global Girişimcilik Haftası 2015 Etkinlikleri Sona Erdi

Kas 20

Üniversitemiz İşletme Fakültesi ve Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen “Global Girişimcilik Haftası 2015” etkinliklerinin dördüncü ve son günü,  girişimciliğe ilişkin farklı konularda gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen son gün programına, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İdris Şahin, Üniversitemiz İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kahraman Çatı, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Subaşı, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Düzce Teknopark Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özkan Şahin, İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. M. Akif Öncü, Yrd. Doç. Dr. F. Kerem Şentürk, Yrd. Doç. Dr. Öznur Bozkurt, Yrd. Doç. Dr. Ayhan Nuri Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Azize Şahin, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ağraş ile akademik personelimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Serkan Subaşı’nın yaptığı birinci oturumun ilk konuşmacısı olan Yrd. Doç. Dr. F. Kerem Şentürk, Girişimcilik ve Etik konusunda bilgiler verdi. “Girişimcilikte faaliyete geçebilmeniz için birilerine güvenmemiz gerekir.” diyen Yrd. Doç. Dr. Şentürk, etikte en önemli kavramın güven olduğunu ifade ederek, kurumsal ahlaki gelişim modelleri hakkında bilgiler sundu.

Birinci oturumun diğer konuşmacısı Yrd. Doç. Dr. Özkan Şahin, girişimcilerin karşılaştıkları finansal sorunlar konusuna değinerek sözlerine başladı. Halk Bankası, KOSGEB, TÜBİTAK, Ekonomi Bakanlığı ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin girişimcilere sağladığı destekler konusundaki bilgilerini katılımcılara aktaran Yrd. Doç. Dr. Özkan Şahin, son dönemde ortaya çıkan kavramlardan risk sermayesi şirketleri, melek yatırımcılar ve teknoloji geliştirme bölgeleri hakkında da bilgiler vererek sunumunu sonlandırdı.

Birinci oturumun son konuşmacısı Yrd. Doç. Dr. Öznur Bozkurt, girişimcilikteki yeni yaklaşımlardan biri olan yeşil girişimcilik konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. 1990’lı yıllardan itibaren ortaya çıkmaya başlayan yeşil girişimcilik kavramını, çevre duyarlılığı ile girişimciliği birleştiren bir kavram olarak tanımlayan Yrd. Doç. Dr. Öznur Bozkurt, düşük karbon kullanımı, enerji verimliliği gibi yeşil girişimcilik alanlarıyla ilgili örnekler eşliğinde konuşmasını tamamladı.

Program, moderatörlüğünü Doç. Dr. M. Akif Öncü’nün yaptığı ikinci oturumla devam etti. İkinci oturumun ilk konuşmacısı olan Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ağraş, Girişimcilikte Rekabet Analizi başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Rekabet kavramını, işletmelerin rekabet avantajı elde etmek için birbirleriyle yaptıkları taktiksel mücadeleler şeklinde açıklayan Yrd. Doç. Dr. Ağraş, girişimciler için rekabet analizi tekniklerinden söz ederek sunumunu sonlandırdı.

Oturumun diğer konuşmacısı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Nuri Yılmaz, Girişimciliğin Küreselleşme İlişkisi ve AB Uygulamaları başlıklı sunumunda, ABD’de girişimcilik uygulamalarından bahsederek Avrupa Birliği ve ABD’de girişimciliğin karşılaştırılması gibi konulardaki bilgilerini katılımcılarla paylaştı.

İkinci oturumun son konuşmacısı Yrd. Doç. Dr. Azize Şahin, İş Modellemesi konusunda önemli bilgiler verdi. Gelişen teknoloji ve artan rekabetin iş modeli kavramını ortaya çıkardığını belirten Yrd. Doç. Dr. Azize Şahin, iş modeli gelişiminde firmaların cevaplaması gereken sorular konusunda bilgi ve deneyimlerini anlatarak konuşmasına son verdi.

Düzce Üniversitesi Global Girişimcilik Haftası 2015 etkinlikleri, panelistlere teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.