Düzce’den Bir Erasmus+ Projesi Daha

Kas 20

Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği programı kapsamında, Düzce Üniversitesi Teknopark firmalarından Ünibim Bilişim Ltd. Şti.’nin yürütücülüğünü yaptığı, “Bilişim Sistemleri Kullanımının KOBİ’lerin Verimliliğine Etkisinin AB Boyutu” adlı proje, desteklenmek üzere Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edildi.

Proje ortakları arasında Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Düzce Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer alıyor.

Proje kapsamında üç meslek lisesinin öğretmenlerinden ve KOBİ temsilcilerinden oluşan heyetler, Almanya’nın Frankfurt ve Belçika’nın Brüksel şehirlerinde, KOBİ’lerin bilişim sistemleri kullanımlarını inceleyecek, ilimizdeki ve bölgemizdeki KOBİ’lerle bilgi paylaşımında bulunacak.

Projenin yürütücülüğünü üstlenen Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Ünibim Bilişim Ltd. Şti. Müdürü Doç. Dr. Resul Kara konuyla ilgili olarak, “Çağımızda bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan işletmeler rekabet açısından ön plana çıkmaktadır. İşletmeler; bilgiyi elde etmek, geliştirmek, paylaşmak ve değerlendirmek için bilgi teknolojilerinden etkin olarak yararlanmak durumundadır.” şeklinde konuştu.

İşletmelerde kullanılan bilgi teknolojileri kavramını, verimlilik alanında olduğu kadar etkinlik ve yenilik yapma süreçlerine de katkılar sağlayan rekabetçi bir kavram olarak niteleyen Doç. Dr. Resul Kara, “Rekabetin giderek küreselleştiği bir dünyada işletmelerin başarısı, pazarda bilgiyi ne kadar iyi yönettiklerine bağlıdır. Bugün artık bilginin önemini kavrayan işletmeler, bilgi yönetimini en üst düzeyde temsil ederek sürdürmekte, bilgiyi üreten ve paylaşan bir örgüt kültürü oluşturmaya çalışmakta ve bilgiyi en hızlı biçimde rekabet avantajına dönüştürmek için yoğun olarak bilgi teknolojilerini kullanmaktadırlar.” dedi.

İşletmelerin bilgi teknolojilerini kullanma amaçlarından da bahseden Doç. Dr. Resul Kara, “İşletmeler bilgi teknolojilerini özellikle; planlama, veri kaynaklarının düzenlenmesi, rekabet avantajı sağlanması, yöneticilerin vereceği kararlara destek sağlanmasının yanı sıra işletmelerin performans göstergelerine çevrimiçi ulaşım, zaman tasarrufu sağlama, etkili iletişimin sağlanması ve işletme üzerindeki kontrollerini artırmak amacı ile kullanmaktadır. Bu kapsamda Avrupa Birliği ülkelerindeki işletmelerin verimliliklerinin, bilişim sistemleri kullanımıyla ilişkisini yerinde görmek ve edinilen bilgiyi İlimizdeki ve bölgemizdeki işletmelere aktarmak istiyoruz.” diyerek açıklamalarını noktaladı.