Büyük Din Alimi Mehmet Zahid Kevseri Anılacak

Ara 10

Üniversitemizce kurulan Mehmet Zahid Kevseri Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Düzce’nin yetiştirdiği büyük din âlimi Mehmet Zahid Kevseri’yi anmak amacıyla 16 Aralık 2015 Çarşamba günü, saat 14.00’te, Üniversitemiz Cumhuriyet Konferans Salonu’nda program düzenliyor.

Merkezin müdürlüğüne atanan Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve İslam Tarihi Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Faruk Ermemiş, Merkez olarak ilk etkinliklerini gerçekleştireceklerini ifade ederek, Mehmet Zahid Kevseri Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçları ve düzenleyecekleri programla ilgili bilgiler verdi.

Yrd. Doç. Dr. Faruk Ermemiş,  Mehmet Zahid Kevseri Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin temel amaçlarını; İslam tarih ve kültürünün doğru ve bilimsel bir yaklaşımla öğrenilmesini sağlamak amacıyla, bilimsel konferanslar ve seminerler düzenlemek, Türkiye içindeki ve dışındaki bilimsel ve akademik kurumlarla işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası ilmi toplantılar düzenlemek şeklinde açıkladı.

Yrd. Doç. Dr. Faruk Ermemiş, Müslüman coğrafyadaki dini, sosyal, kültürel, entelektüel değişim ve gelişmeleri izleyerek araştırmacı, bilim adamı ve yöneticilerin bilgi birikimini sağlamak maksadıyla çalışmalar yürütmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Ermemiş, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve şahıslardan talep gelmesi halinde sorumluluk alanına giren konularda Merkez tarafından araştırmalar yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Düzceli din âlimi Mehmet Zahid Kevseri hakkında araştırmalar yapmayı ve ilgili kaynakları derleyerek ilmi eserlerin dokümantasyonu konusunda gerekli çalışmaları yürütmeyi hedeflediklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Ermemiş, özellikle İslami İlimler ve bu ilimlerle ilgili alanlarda telif, tercüme, edisyon, kritik ve benzeri tarzda eserler hazırlamayı ve yayınlamayı gaye edindiklerini söyledi.

Merkezin amaçlarıyla ilgili açıklamalarına devam eden Yrd. Doç. Dr. Faruk Ermemiş, İslam kültür mirası çerçevesinde Düzce çevresindeki kentler, arkeolojik ve mimari yapılar gibi taşınmaz varlıkların elyazması kitap, kütüphane ve arşiv malzemeleri ile geleneksel sanatlar, el sanatları ve İslam kültürünün diğer ifade biçimleri gibi somut olan ve olmayan taşınabilir varlıkları kaydetmek, korumak ve meydana çıkarmak gibi amaçları da gerçekleştirmek istediklerini vurguladı.

Yrd. Doç. Dr. Faruk Ermemiş, “Düzce Üniversitesi Senatosu tarafından Merkezimize adını verdiğimiz, Düzcemizin yetiştirdiği büyük din alimi Mehmet Zahid Kevseri’yi anmak amacıyla 16 Aralık 2015 Çarşamba günü, saat 14.00’te Üniversitemiz Cumhuriyet Konferans Salonu’nda bir konferans düzenliyoruz. Bilindiği üzere Düzce’nin Çalı Cuma köyünde doğan Mehmet Zahid Kevseri, İslam dünyasında ikinci İmamı Azam olarak tanınmış, Osmanlı Devleti’nde Şeyhu’l-İslam vekilliği ve İstanbul Darül Fünun’da Müderrislik görevlerinde bulunmuştur.” şeklinde konuştu.

Konferansı, Mehmet Zahid Kevseri’nin Kahire’de yanında bulunan ve kendisinden dersler alan talebesi, İlimizin yetiştirdiği bilim adamlarından Dr. Muzaffer Özcanoğlu’nun vereceğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Faruk Ermemiş, “Büyük bilim insanı, en büyük usta Zahid Kevseri’yi en iyi tanıyan, onunla pek çok anısı olan, Düzceli olarak hayatta kalan tek kişi, saygın ve seçkin hocamız, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nden öğretim görevlisi olarak emekli olan Dr. Muzaffer Özcanoğlu’nun vereceği konferansın çok anlamlı ve verimli geçeceğini ümit ediyoruz. Düzceli hemşerilerimizi konferansa davet ediyoruz.” diyerek açıklamalarına son verdi.