Üniversitemizin Katkılarıyla Düzce Tarihini ve Kültürünü Tartıştı

Ara 12

Düzce Belediyesi’nin organizasyonu, Üniversitemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Düzce Valiliği, Düzce Araştırmaları Merkezi ile Belediye Başkanları Birliği’nin katkılarıyla düzenlenen “2. Uluslararası Düzce Tarih Kültür ve Sanat Sempozyumu”, gerçekleştirilen oturumlarla devam etti.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, Üniversitemiz öğretim üyeleri, misafir konuşmacılar, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları katıldığı sempozyumun ikinci gününde de Üniversitemiz öğretim üyelerinin de katıldığı, Düzce’nin kültürü ve tarihi ile ilgili önemli sunumlar gerçekleştirildi.

Farklı salonlarda düzenlenen günün ilk oturumlarında, Düzce kültürüne etki eden unsurlar ile Düzce’ye katkı veren şahsiyetler konusunda katılımcılar bilgilendirildi. Düzce’deki el sanatları ile Düzce’de üretilen ürünler ve spor konulu oturumlarda öğretim üyelerimiz ve davetli konuşmacılar önemli değerlendirmelerde bulundu.

Günün öğleden sonraki bölümünde Düzce Tarihi Araştırmaları ana başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. Öğretim üyelerimizin de katkı verdiği oturumlarda, Osmanlı Arşivlerinde; Düzce Demiryolu Neden Yapılmadı? Belgeler Işığında 1899 Düzce Yangını, Düzce İli Botanik Tarihi Araştırmaları gibi konuların yanı sıra Düzce Yöresinin Tarih Kaynakları Olarak Mezar Taşları, Düzce’de Sözlü Gelenek İçerisinde Efsane İzleri, Düzce’de Farklı Kültürlere Ait Geleneksel Mimariden Bazı Örnekler, Resmi Belgelere Göre Düzce Şehitleri Üzerine İstatistiki Bir İnceleme başlıklarında sunumlar düzenlendi.

Sempozyumun son bölümünde gerçekleştirilen Düzce’deki Etnik Kültürler başlıklı oturumlarda, Üniversitemiz Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü öğretim üyeleri, Düzce’deki etnik çeşitlilik ve kültürel özellikler konusuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

2. Uluslararası Düzce Tarih Kültür ve Sanat Sempozyumu, gerçekleştirilen oturumlar ve yapılan genel değerlendirmenin ardından sona erdi. Sempozyum programının üçüncü ve son günü, düzenlenecek ‘Konuralp Gazi Anma Günü’ etkinlikleriyle sona erecek.