Üniversitemizin Düzenlediği Konuralp Çeltik Çalıştayı Başladı

Ara 14

Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Düzce Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü,  Düzce Belediyesi, Üskübü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Bitki Islahçıları Birliği (BİSAB), Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİSAM) ile Su Ekosistemlerini Koruma Derneği’nin (SUEKOS) katkı sağladığı “Konuralp Çeltik Çalıştayı”, Üniversitemiz Cumhuriyet Konferans Salonu’nda başladı.

Üç gün sürecek olan ve çeltik konusunda karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı uluslararası katılımlı çalıştayın ilk gününe, Düzce Vali Yardımcısı Salih Karabulut,  Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. İdris Şahin, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uludağ, Düzce Tarım İl Müdürü Harun Kabaoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri,  Üniversitemiz öğretim üyeleri, davetli konuşmacılar, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve öğrencilerimiz katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültemiz Öğretim Üyesi ve Konuralp Çeltik Çalıştayı Düzenleme Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emine Aydın gerçekleştirdi. Yrd. Doç. Dr. Emine Aydın çalıştayla,  bilimi teknolojiye, teknolojiyi uygulamaya dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi. Çeltiği, dünyanın en eski kültür bitkilerinden biri olarak tanımlayan Yrd. Doç. Dr. Aydın, Düzce’nin çeltik tarımı için uygun iklim özelliklerine sahip olduğunu ve Konuralp çeltiğinin biyolojik açıdan zengin olduğunu sözlerine ekledi. Çalıştayda 21 sözlü,7 poster bildirimi sunulacağını belirten Yrd. Doç. Dr. Emine Aydın, çiftçilerimizle omuz omuza çalışmaktan gurur duyacaklarını söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Yrd. Doç. Dr. Emine Aydın’ın sonrasında konuşmasını gerçekleştiren Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uludağ, çalıştaya katılanlara teşekkür ederek sözlerine başladı. Dünya nüfusunun artmaya devam edeceğini ve bu nüfusun beslenmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Uludağ, dünün teknolojisiyle bugünkü nüfusu beslemenin olanaksız olduğunu söyledi. Düzce’nin çok güzel sularla beslenen çeltik alanlarına sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uludağ, çalıştayla bu çeltik alanlarını korumayı amaçladıklarına vurgu yaptı.

Prof. Dr. Ahmet Uludağ’ın ardından söz alan Düzce Tarım İl Müdürü Harun Kabaoğlu, pirincin buğdaydan sonra gelen önemli tarım maddesi olduğunu belirterek, Düzce’nin Çilimli ilçesindeki birkaç köy ile Konurlap’te çeltik tarımı yapıldığını ifade etti. 2014 yılında 1600 ton çeltik üretimi ile Düzce’nin 15. sırada olduğunu söyleyen Harun Kabaoğlu, Tarım Bakanlığı’nın çeltik tarımı için Düzceli çiftçilere 80 Milyon TL karşılıksız destek verdiğini belirterek çalıştayın düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Yerleşkemize adını veren, kültürü ve arkeolojisinden sonra çeltiğe de adını veren Konuralp ile gurur duyduklarını söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, üniversite-şehir işbirliği olmadan bu tür değerlerinin ortaya çıkarılmayacağını ifade etti.

Saray mutfağını süsleyen Düzce çeltiğinin bu tür organizasyonlarla adının duyurulmasını önemsediklerini belirten Rektörümüz, bu çalıştayla Konurlap’in fark yaratan tarım özelliklerinden faydalanılması ve faydalı bir çalıştay olması temennileriyle konuşmasını noktaladı.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Vali Yardımcısı Salih Karabulut, Üniversitemizde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı.

Pirinci tarım sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olarak niteleyen Salih Karabulut, tarım sektörüne çok şey borçlu olduğumuzu, nüfusun dörtte birinin geçim kaynağının tarım olduğunu, gayri safi milli hasıla içinde tarımın payının yüzde 15 olduğunu sözlerine ekledi. Tarım sektörünü, kalkınmanın lokomotifi olarak ifade eden Salih Karabulut, çalıştayın hayırlı kararlara vesile olmasını temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından programın oturum kısmına geçildi. Başkanlığını Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç’in yaptığı ilk oturumda, yazdığı eserlerle tanınan ve önemli kültürel çalışmalarda bulunan Dr. Lütfü Şehsuvaroğlu, Medeniyet Kültür ve Maya konulu bir sunum gerçekleştirdi. “1000 yıllık gelenekten koptuğunuz zaman başka mahfillerin oyuncağı olursunuz.” diyen Dr. Lütfü Şehsuvaroğlu, kültürün değişebileceğini fakat medeniyetin değişmez olduğunu ifade etti. Dünyayı değiştiren, dönüştüren şeyin kültür değil maya olduğuna dikkat çeken Şehsuvaroğlu, tefrik etme ve terkip etme kabiliyetlerinin önemine değindi.

Dr. Lütfü Şehsuvaroğlu’nun ardından Balıkesir Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Ziya Taş, 16. Yüzyılda Konropa Çeltik Sahası başlıklı bir bildiri sunumu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Kenan Ziya Taş, çeltik tarihi ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Üniversitemiz öğretim üyelerinin katkı verdiği oturumda ise Paleobotanik ve Arkeobotanik Bulguların Işığında Prusias ad Hypium Bölgesinin Antik Dönem Florası ve Pirinç Tarımı konulu sunum bir gerçekleştirildi. Yine öğretim üyelerimizin katıldığı Roma İmparatorluk Dönemi ve Geç Antik Çağ’da Bithynia Bölgesinde Tahıl Üretimi ve Pirinç konusunda önemli bilgi paylaşımında bulunuldu.

Birinci günün son bölümünde, Konuralp çeltiğinin kültürel ve ekonomik katkıları ile ilgili önemli ve faydalı değerlendirmelerde bulunuldu.

Konuralp Çeltik Çalıştayı’nın birinci günü, gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi.