11.12.2015 Tarihli Akademik İlanlarımız Hakkında Duyuru

Ara 15

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına söz konusu ilanlarla başvururken istenen belgeler ile ilgili yöneltilen sorular neticesinde aşağıda belirtilen açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;

- Sağlık kurulu raporu ve adli sicil kayıt belgesi, aday ilgili kadroya atanmaya hak kazandıktan sonra teslim edilecektir. Bu nedenle söz konusu evrakların, başvuru aşamasında teslim edilmesi zorunlu değildir