3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Yapılan Yerleştirmeler İçin Duyuru

Ara 23

Devlet Personel Başkanlığınca 16.12.2015 tarihinde yapılan kura sonuçlarına göre Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilmiş olan Adayların atamalarının yapılabilmesi için aşağıda istenilen belgelerle birlikte ilan tarihinden itibaren en geç06.01.2016 tarihine kadar Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.


  1. Dilekçe (Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na hitaben) Dilekçe Örneğine BURADAN ulaşabilirsiniz.
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Aslı
  3. Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Aslı ya da Noter Tasdikli Sureti ya da Mezun olduğu Okuldan Aslı Gibidir yapılmış sureti)
  4. Fotoğraf (8 Adet)
  5. Yerleştirme Belgesi (İnternet Çıktısı)
  6. Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden Memur olarak görev yapabileceğine dair Heyet Raporu)
  7. Adli Sicil Kaydı
  8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (Onaylı sureti ve Aslı)
  9. Hazırlık Sınıfı Okuduğunu Gösterir Belge (Ortaöğrenimde Hazırlık Sınıfı Okuyanlar İçin)
  10. Hizmet Belgesi (Halen veya daha önce memuriyetleri bulunanlar için)Not: Adayların istenen tüm evrakların asılları ve birer fotokopileriyle gelmeleri gerekmektedir.