11.12.2015 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı Giriş Sınavı Sonucu Atanmaya Hak Kazananlar

Oca 06

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK'in (TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ)

Sınavlarda başarılı olanların atanması

MADDE 13 –(1) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.  

Hükmü uyarınca  04.01.2016 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonucu atanmaya hak kazanan adayların listesi açıklanmış olup sonuçlar için tıklayınız. 

Atanmaya Hak Kazanan Adayların Personel Daire Başkanlığına Teslim Etmesi Gereken Belgeler:

Açıktan/Açıktan Yeniden 

1. Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu)

2. Sabıkasızlık Belgesi (e-devlet'ten alınabilir)

3. Erkek Adaylar İçin Askerlik Şubesinden Alınacak Askerlik Durum Belgesi (Aslı)  

4. Daha Önce Kamuda Çalışanlar İçin Çalışılan En Son Kurumdan Alınacak Hizmet Belgesi (Aslı)

5. Ortaöğretimde Hazırlık Sınıfı Okumuş Olanlar İçin Hazırlık Sınıfı Okuduğunu Gösteren Diploma veya Okuldan Alınabilecek Yazı (Aslı)

Naklen Atanacaklar için herhangi bir evrak talep edilmemektedir.