Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Yapılan İtirazlar Üzerine Yapılan Soru İptalleri Sonrası Sınav Sonuçları

Mar 11

Üniversitemiz tarafından 19.02.2016 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarına katılan adayların itirazlarının değerlendirildiği 01.03.2016 tarihli Sınav Komisyonu toplantısında Şube Müdürü, Şef, Ayniyat Saymanı ve Memur kadroları sınav kitapçıklarında bazı soruların iptal edilmesine karar verilmiş olup, karar örneği ekte sunulmuştur.

Alınan bu komisyon kararı uyarınca yapılan soru iptalleri sonrası anılan kadrolara başvuran tüm adayların cevap kağıtları, Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 18. Maddesi 1. Fıkrası hükmüne göre yeniden değerlendirilerek sonuçlar ilan ekte olunur.

Sınav Komisyonu Kararı

Soru İptalleri Sonrası Sınav Sonuçları