Üniversitemizin Katkılarıyla Erken Çocukluk Eğitimi Sempozyumu Gerçekleştirildi

Mar 16

Üniversitemiz ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin işbirliğiyle düzenlenen Erken Çocukluk Eğitimi Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yasemin Aydoğan yaptı. Bolu’da okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranının yüzde 95 olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydoğan, bu oranın Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirterek, okul öncesi eğitimin önemine vurgu yaptı.

Programda konuşan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç,  Ülkemizde okul öncesi eğitime yeterince destek verilemediğini bunun da değişik birçok sebebi olduğunu belirterek dünyada bu eğitim türünün çok fazla önemsendiğini sözlerine ekledi.  Bir edebiyatçı olarak okul öncesi eğitim için geçmişte kaynak sıkıntısının yaşandığını ve Ömer Seyfettin’in eserlerinin okutulduğunu söyleyen Prof. Dr. Genç, günümüzde artık bu sorunların giderilerek artık yaşanmadığını ifade etti.

Sempozyumun açılış konuşmasını “Dünyada ve Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim” konusuyla Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Güler Küçükturan gerçekleştirdi. Okullaşma oranlarına bakıldığında önceki yıllarda gerilerde kalan Ülkemizin, bugün hızla bu açığı kapattığını söyleyen Prof. Dr. Küçükturan, ailelerin de bilinçlenmesiyle okul öncesi eğitimin öneminin arttığını belirtti.

Sanayi toplumunun oluşmasından sonra çocukların bakım ihtiyacıyla birlikte okul öncesi eğitim türünün ortaya çıktığını dile getiren Prof. Dr. A. Güler Küçükturan, bilgi toplumuna geçtiğimiz bu dönemde aile eğitimi ile çocuk eğitiminin yanında öğretmenlerin de eğitiminin önem kazandığını ifade ederek; düşünen, üreten, sorun çözebilen bir nesil yetiştirmenin okul öncesi eğitimden geçtiğinin altını çizdi.

Açılış konuşmalarının sonrasında programın oturumlar bölümüne geçildi. Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği’ne üye Üniversitelerin Okul Öncesi Eğitim Bölümleri ile Merkezleri’nin katıldığı sempozyum, iki oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Birinci oturum başkanlığını Prof. Dr. Yasemin Aydoğan’ın, ikinci oturum başkanlığını Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Pınarcık yaptığı oturumlarda davetli konuşmacılar, okul öncesi eğitime ilişkin sunumlarını gerçekleştirdiler.

Erken Çocukluk Eğitimi Sempozyumu, davetli konuşmacılara hediyelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.