Üniversitemizden Altayistik Çalışmaları İle İlgili Konferans

Mar 23

Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Altayistik Çalışmalarında Yeni Eğilimler” başlıklı konferans, Fen Edebiyat Fakültesi Kutadgu Bilig Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen programa; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş, Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emine Yılmaz, öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

Altayistik’in Türkiye’de ilkokul, lise ve üniversitede okutulduğunu fakat bu konuda yeterli çalışmaların yapılmadığını söyleyen programın davetli konuşmacısı Prof. Dr. Emine Yılmaz, dünyada yaklaşık 7 bin dil bulunmasına rağmen bunlardan çok azının araştırıldığını ifade etti.

Ural ve Altay dilleri arasındaki genetik akrabalık düşüncesinin bölgesel tipolojik benzerlikler sebebiyle ortaya atıldığını belirten Prof. Dr. Emine Yılmaz, buna rağmen Ural ve Altay dilleri arasındaki köken birliğinin belgelenemediğini sözlerine ekledi. 20. yüzyıl boyunca bu diller arasında akrabalığı savunanlar kadar, ilişkiyi kabul edip akrabalığı reddedenlerin de olduğunu dile getiren Yılmaz,  kesin bir sonuca ulaşılamadığı için Ural-Altay dil ilişkisinin hareketliliğini yitirdiğine vurgu yaptı.

Sunumlarında Türkçe kaynak veremediğini belirten Prof. Dr. Emine Yılmaz, “Bunu umutsuz olmak için söylemiyorum. Gençlerin önünü görmesi için söylüyorum. Türkoloji derin bir alandır. Türkçe, tarihi boyunca tek Türk diliyle bile ilişki kurmamıştır. Herhangi bir konuyu araştırmak ve diğer dillerle ilişkisini anlayabilmek için bu ilişki dillerini bilmek gerekir. Bizim alanımızla ilgili araştırmalar başkalarınca yapılmıştır. Hala öyle yapılmaktadır. Bu sadece Türkiye Türklerinin sorunu değil, kaderde Türkçe konuşan tüm Türk topluluklarının sorunudur.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Programın sonunda konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Metin Akkuş, farklı üniversiteler, coğrafyalar ve ülkelerle iletişimlerde bulunmanın farklı görüş açıları ve kazanımlar sağlayacağını ifade ederek, alanlarında duayen kişilerin Üniversitemizde ağırlanmasının önemine vurgu yaptı.

Program, Prof. Dr. Metin Akkuş tarafından davetli konuşmacı Prof. Dr. Emine Yılmaz’a teşekkür belgesinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.