Üniversitemizden İnsan Sanat ve Çevre Başlıklı Panel

Mar 25

Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültemiz tarafından düzenlenen “İnsan Sanat ve Çevre” başlıklı panel, Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programın moderatörlüğünü yapan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, yeni ve gelişme aşamasında bir Fakülte olduklarını belirterek daha fazla etkinlik düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi. Sanatın her zaman toplumla iç içe olduğunu ifade eden Prof. Dr. Doyran, toplumun bir bireyi olan sanatçının, gelişen olumlu veya olumsuz olaylar karşısında kendisini toplumdan soyutlamayacağını, toplumsal ve sosyolojik gelişmelere duyarsız kalmayacağını sözlerine ekledi.

Panelin ilk konuşmacısı Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erincik Edgü, sanatçıların toplumsal ve ahlaki değerlerden bağımsız var olamayacağını ve bu sebeple ahlaki ve politik görüşlerin, sanatçının sanatını ve eserlerini doğrudan etkilediğini dile getirdi. “Sanatı, o dönemin hayat tarzıyla düşünmek gerekir.” diyen Doç. Dr. Erincik Edgü bu fikri, çeşitli duvar resimlerini gösteren fotoğraflar eşliğinde açıkladı.

Panel, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tiyatro Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Keçeli’nin “Sanat, Ekoloji ve İnsan” konulu sunumuyla devam etti. İnsanların içinde bulunduğu ekosistemin bir parçası olduğunu ve çoğu zaman bu ekosistemin yöneticisi gibi davrandığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Keçeli insanı; doğayı kontrol eden, denetim altına alan, değiştiren ve doğaya müdahale eden akıllı bir varlık şeklinde nitelendirdi. İnsanın eğilimleri ve yönelimleri nedeniyle pek de akıllıca davranmadığına ve doğaya zarar verdiğine dikkat çeken Keçeli, küresel iklim değişikliği krizi ile karşı karşıya olduğumuzu ifade etti. “Tüm girişimlerde sadece ekonomik maliyeti düşünüyoruz.” diyen Yrd. Doç. Dr. Fatma Keçeli, yapılan her eylemin ve girişimin sosyal ve ekolojik maliyetinin de olduğunu sözlerine ekledi.

Üniversitemiz Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nahide Yılmaz, “Sanatsal kaygıların giderek azaldığı ve toplumsal problemlere duyarlılığın yükseldiği bir olguyla karşı karşıyayız.” sözleriyle sunumuna başladı.

İnsanın sanat ve çevreyle ilişkisini çevresel sanat bağlamında örneklerle açıklayan Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nahide Yılmaz çevresel sanatı; sanat yapıtlarında doğanın betimlenmesi, doğanın bir sanat yapıtı olarak kullanılması, ekolojik problemlerin sanat aracılığıyla dile getirilmesi ve kamusal alanda yaşamı etkileyen ve belirleyen durumların sanat aracılığıyla kitlelere iletilmesi başlıklarıyla değerlendirdi.

Panelin bir diğer konuşmacısı olan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Heykel Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker Yardımcı, uzmanlık alanının açık alan heykelciliği olduğunu söyledi. Açık alan heykelciliğinin hiç de kolay olmadığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, açık alana heykel koyulacağı zaman orada yaşayan insanların kültürel, sosyal ve politik anlamda nabzının tutulması gerektiğine vurgu yaptı. Heykelin belli bir alana koyulduğu anda çatışmalar yaşanmasa da daha sonra çeşitli sorunların çıkabileceğini belirten Yardımcı, bu durumlardan olumlu ve olumsuz ders çıkarmanın önemi üzerinde durdu. Sanatın en yalın iletişim olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. İlker Yardımcı, çeşitli heykeltıraşların eserlerinden örnekler vererek sunumunu sonlandırdı.

Üniversitemiz Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Örs, “Ortam Odaklı Sanat” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Ortam odaklı sanatı, atölye resminden farklı olarak mekana özgü çalışmaların tasarlanması ve uygulanması şeklinde tanımlayan Yrd. Doç. Dr. Örs bazı sanatçıların; müze ve galerilerde sergilenen ve ticari değeri olan sanatı, mekanda uygulama yaparak ticari açıdan kurtarmaya çalıştığına dikkat çekti.

Panelin son konuşmacısı Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Öğr. Gör. Eda Nazlımoğlu, insanın müzikle ilişkisi ve müziğin insan yaşamındaki işlevleriyle ilgili bilgiler verdi. Müziğin özü itibariyle eğitsel bir özellik taşıdığını söyleyen Nazlımoğlu, insanların müzikle ilişkisinin biçimine, kapsam ve derecesine göre müzikten bir şeyler öğrendiğini ifade etti.

Program, konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.