Diaspora Kültür ve Toplum

Nis 06

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığınca hazırlanan uluslararası hakemli “Diaspora, Kültür ve Toplum” konulu derginin yayın hayatına başladığı bildirilmiştir.

Temel çalışma alanları; diaspora, toplum ve kültür olan dergi yurtdışında yaşayan vatandaşlar tarafından kimlik, aidiyet, dini ve kültürel hayat, ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri gibi konuları ele alacaktır. Bununla birlikte dergide diaspora, göç, demografi gibi alanlarda yürütülecek saha çalışmaları ile yurtdışında yaşayan vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklar, uluslararası öğrencilerle ilgili akademik çalışmalarla, nitel ve nicel araştırmalara da yer verilecektir. Diaspora, kültür ve toplum dergisinde bilimsel makale, saha çalışmaları, kitap ve rapor değerlendirmeleri ile diaspora politikaları üzerine çeşitli raporlar yer alabilecektir.

Bu kapsamda “Diaspora Kültür ve Toplum” dergisinin sayısında yer alacak çalışmalarla ilgili başvuruların 15 Mayıs 2016 tarihine kadar diaspora@ytb.gov.tr  adresine gönderilmesi gerekmektedir.