Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü

May 10

Değerli Mensuplarımız,

AK Parti Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Başkanlığınca; bilimsel araştırmanın, doğru karar alabilmek için gerekli bilgiyi ve verileri üretmenin en etkin yolu olduğu düşüncesiyle, yurtiçi ve yurt dışındaki araştırma kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği imkanlarının geliştirilmesinin hedef edinildiği bildirilmiştir.

Bu hedef doğrultusunda Ar-Ge Başkanlığı tarafından, 2016 yılında beşincisi gerçekleştirilecek olan “Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü” kapsamında bilimsel çalışmalara ödül verilecektir. Başvuran adayların, eserlerinde sosyal bilimler alanında son 13 yılda Yeni Türkiye’nin büyümesi ve gelişmesini doğrudan ve dolaylı bir şekilde anlatan ve AK Parti’nin siyasal, toplumsal, kültürel, bölgesel, ekonomik, uluslararası ilişkiler gibi sosyal bilimleri ilgilendiren konulardaki tutum ve uygulamalarını inceleyen eserler (makale, tez ve kitap-belgesel) üç ayrı kategoride değerlendirilerek, bu çalışmalara ayrı ayrı “Sosyal Bilimler Teşvik Ödül” verileceği bildirilmiştir.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye http://kutuphane.akparti.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.