Engelliler Haftası

May 11

Engellilik, doğuştan veya sonradan çeşitli sebeplerle oluşan ve her insanın karşılaşabileceği bir durumdur. Bu nedenle engellilerin temel hak ve özgürlüklerini hayatın her alanında etkin bir şekilde kullanarak Ülkemize katkı veren bireyler olmalarını sağlamak hepimizin görevidir.

Engelli vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve bilimsel alanlardaki kazandıkları başarılar,  onlara imkan tanındığında neler yapabileceklerinin en güzel örneklerini teşkil etmektedir.

Düzce Üniversitesi olarak, hepimizin bir engelli adayı olduğu bilinciyle engellilerimizin hayat standartlarının yükseltilmesini ve toplumdaki duyarlılığın artırılmasını temenni eder, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yaşam dileriz.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü