Bilinçli Tüketici İzinli İşletme Dönemi Başladı

May 17

Üniversitemiz İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emel Faiz ile Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selma Kalyoncuoğlu tarafından yapılan araştırma bulgularına göre kişisel deneyimlerin, algılanan davranışsal kontrolün ve algılanan yararın tüketicilerin işletmeye verecekleri izni pozitif şekilde etkilediği; sosyal çevrenin, kurumsal düzenlemelerin ve rahatsız olmamanın da izin üzerinde etkisi olmadığı sonucuna ulaşıldı. Araştırma sonuçları, tüketiciyle uzun vadeli ilişki kurulabilmesi için hangi parametrelerin olması koşuluyla tüketicinin pazarlama mesajı almak için işletmelere iznini ve kişisel bilgilerini vereceğini ortaya koyarak, pazarlama uygulayıcıları için rehber niteliği oluşturuyor.

İşletmeciler tarafından gönderilen pazarlama mesajına,  tüketicilerin izin vermesinde etkili olan faktörlerin belirlendiği makale, İngilizce olarak International Journal of Business and Social Science dergisinde yayınlanarak uluslararası platformda da kendini göstermeyi başardı.

SMS ya da e-posta yoluyla izinsiz olarak gönderilen pazarlama mesajlarına kısıtlar koyan “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”; e-posta ve cep telefonu üzerinden ticari elektronik ileti gönderen kişi ve kuruluşlara tutundurma amaçlı mesajları göndermeden önce tüm müşterilerinden onay alma zorunluluğu getirmişti.

2008 yılında ilk çıkan kanunda kısmi boşlukların olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Emel Faiz ve Yrd. Doç. Dr. Selma Kalyoncuoğlu, 1 Mayıs 2015’te yürürlüğe giren kanunla tüketicinin birçok fayda elde ettiğini dile getirdiler. Yrd. Doç. Dr. Faiz ve Yrd. Doç. Dr. Kalyoncuoğlu, “Kanunla birlikte tüketiciler, işletmelerin elektronik ortamdan gönderdikleri reklam ve tanıtım içerikli pazarlama mesajlarını almak için kendi iradeleriyle izinlerini vermiş olsalar dahi, hiçbir gerekçe belirtmeksizin verdikleri izni iptal edebilme hakkına sahip olmuşlardır. Müşterisini kaybetmek istemeyen işletmelere; pazarlama mesajlarına olan iznin devam edebilmesi için indirimler,  kampanyalar ve size özelle başlayan ödüller gibi pekiştireç oluşturma çabalarının olmasını öneriyoruz.” şeklinde konuştular.