Ahilik Haftası

May 17

Asırlar öncesine dayanan geçmişiyle Ahilik; Anadolu’da yaşayan Müslüman Türkmen halkın ticaret ve sanat gibi meslek alanlarında hem ahlaki hem de manevi olarak yetişmelerini sağlayan, iyi insan niteliklerini esas alan esnaf dayanışma teşkilatıdır.

Meslek ahlakının ve çalışma disiplinin oluşmasında olumlu etkileri olan Ahilik, sevginin, dürüstlüğün, hoşgörünün, güzel ahlakın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın sembolüdür.

Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar yayılarak, bu toprakların kısa sürede Türkleşip İslamlaşmasında kilit rol oynayan Ahilik, asayiş bozulduğu zamanlarda kendi otoritesini yürüterek dini ve ahlaki yapının korunmasında da önemli katkılarda bulunmuştur.

Düzce Üniversitesi olarak, Ahilik Haftası’nın birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyor, esnaflarımızın, sanatkarlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyoruz.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü