II. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi

May 20

Değerli Mensuplarımız,

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle 25-26 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul’da “II. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesigerçekleştirecektir. Zirve, kadın sorunlarını ulusal ve uluslararası farklı boyutlarıyla kamuoyunun dikkatine sunarak konuya karşı duyarlılık gelişmeyi amaçlamaktadır. Zirve bu amaca hizmet etmek üzere değişik ülkelerden hükümet yetkililerini, akademisyenleri, araştırmacıları, basın mensuplarını, aktivisitleri ve öğrencileri bir araya getirerek kadın sorunlarıyla ilgili konuları çok yönlü tartışmayı ve müzakere etmeyi hedeflemektedir. Zirvede mağdurları ve araştırmacıları bir araya getiren dört tane de odak grup çalışması gerçekleştirilecektir. “Kültürel kodlar ve erkeklik”, “kadın ve barış”, “Suriyeli kadın mülteciler” ve “kadına karşı şiddet” temalarını ele alacak olan odak grup çalışmalarında ulaşılan sonuçlar ayrı bir panelde sunulup tartışılacaktır. Odak grup katılımcıları Zirvenin Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecektir. Zirve aynı zamanda poster sunumuna da açık olacaktır. Özetlerin sunuşu için son tarih:   30 Mayıs, 2016 olup kabul olan tebliğlerin ilanı 20 Haziran 2016’dır.

Etkinlik ile ilgili detaylı bilgiye http://kadem.org.tr/ii-uluslararasi-kadin-ve-adalet-zirvesinin-tarihleri-belli-oldu-2/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.