I. Engellilik Araştırmaları Kongresi

May 20

Değerli Mensuplarımız,

İstanbul Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin işbirliği ile 24-25 Kasım 2016 ‘da İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde I. Engellilik Araştırmaları Kongresi düzenlenmektedir. Ülkemizde son 10 yılda engellilik alanında hukuksal ve sosyal haklar, sağlık ve eğitim hizmetleri, makul düzenlemeler ve erişilebilirlikle ilgili önemli adımlar atılmıştır. Bu alandaki bilimsel çalışmalara, ulusal strateji ve politikalara katkı sunmak amacıyla planlanan kongrede sorunlara geniş bir perspektiften bakarak araştırmaların uygulamaya, uygulamaların da yeni araştırmalara yön vereceği, farklı disiplin ve sektörlerin buluşması hedeflendiği bildirilmiştir.

Kongre ile ilgili detaylı bilgiye http://engellilikarastirmalari.istanbul.edu.tr/   adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.