Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mezunlar Koordinatörlüğü Hk.

May 20

Değerli Mensuplarımız,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunlarının kendi aralarında ve üniversite ile işbirliğini ve iletişimini sağlamak, mezunlarını bir araya getiren etkinlikler düzenlemek amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Mezunlar Koordinatörlüğü kurulmuş olup, bu kapsamda mezun.omu.edu.tr web sayfası hazırlanarak Mezun Bilgi Sistemi hizmete açılmış ve mezun üye kayıtlarına başlandığı bildirilmiştir. 

Bilgilerinize sunarız.