I. Uluslararası Yer Altı Zenginlikleri ve Enerji Konferansı

May 20

Değerli Mensuplarımız,

Bozok Üniversitesi tarafından 6-8 Ekim 2016 tarihleri arasında I. Uluslararası Yer Altı Zenginlikleri ve Enerji Konferansı” düzenlenecektir. . Bu konferansın hedeflerinden biri yeraltından çıkarılan hammaddenin jeolojik-fiziksel-kimyasal özelliklerini temel alarak modern dünyadaki yeri ve daha büyük teknolojik gelişmeler için neler yapılabileceği konularını konuşmak ve tartışmaktır. Bir diğer hedef ise teorik ve deneysel nükleer fizik çalışmaları yürüten alanlarında uzman bilim insanlarını bir araya getirmek, yeni gelişmelerin paylaşılacağı ve genç bilim insanlarının yaptığı çalışmaları sunabileceği akademik bir çalışma ortamı sağlamaktır. Konferanstaki sunumlar Türkçe veya İngilizce olarak yapılabilecektir. Konferansta sunulan tüm çalışmalar "I. ULUSLARARASI YER ALTI ZENGİNLİKLERİ VE ENERJİ KONFERANSI (YOZGAT-TÜRKİYE)" özet kitabı olarak basılacaktır.

Konferans ile ilgili detaylı bilgiye http://enerjisempozyumu.bozok.edu.tr/anasayfa adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız.