Ulusal Taşkın Sempozyumu

May 26

Değerli Mensuplarımız,

Dünyanın birçok bölgesinde aşırı bölgesel yağışlardan veya toplu kar erimelerinden sonra yaşanan ve yaşandığı bölgenin iklim koşullarına, jeoteknik ve topografik niteliklerine bağlı olarak gelişen taşkınlar, günlük hayatı, her türlü ekonomik ve ticari faaliyetleri olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle son yıllarda sık tekrar eden taşkınların yol açtığı can kayıpları yanında, ekonomik kayıpların giderek önemli boyutlara ulaştığı bilinmektedir. Bu amaçla taşkın konusunda ilgililerin, yetkili ve uzman kişilerin, araştırmacı, teknik eleman ve akademisyenlerin, mahalli ve mülki idare yönetici ve temsilcilerinin, kamu ve özel kurum ve kuruluş temsilcilerinin bir araya gelebileceği bir ortam oluşturmak, toplumsal bilincin ve hassasiyetin gelişmesini sağlamak ve halkımızı bu konu hakkında bilinçlendirmek maksadıyla “Ulusal Taşkın Sempozyumu”nun dördüncüsü 21-24 Kasım 2016 tarihleri arasında Rize’de düzenlenecektir.

Sempozyum ile ilgili detaylı bilgiye www.ulusaltaskinsempozyumu.net adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.