Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu

May 26

Değerli Mensuplarımız,

Amasya Üniversitesi ev sahipliğinde 04-06 Kasım 2016 tarihleri arasında “Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu” düzenlenecektir. Düzenlenecek olan sempozyumun temel amacı Amasya’nın ilim ve kültür hayatına katkı sunmuş şahsiyetlerin ve onların yürütmüş olduğu çalışmaların tanıtılmasını sağlamak, Amasya’nın dini, kültürel ve sosyal tarihini ortaya çıkarmak, Osmanlı’nın ilmi birikim ve anlayışının tespit ve değerlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

Sempozyum ile ilgili detaylı bilgiye http://www.amasya.edu.tr/akademik/fakulteler/ilahiyat-fakultesi/uluslararasi-amasya-alimleri-sempozyumu.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.