Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi

May 26

Değerli Mensuplarımız,

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 19-21 Ekim 2016 tarihleri arasında “Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi” gerçekleştirilecektir. Kongrenin teması “Göç” olarak belirlenmiştir. Bu kavramı “mekan” ve “aidiyet” olgularını merkeze alarak sanat, tasarım ve bilime yansımaları açısından tartışıp, yeni fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlaması hedeflenmektedir.

Kongre ile ilgili detaylı bilgiye http://www.deugsfkongre.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.