Bütünleme Sınavları Hk.

Haz 02

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVLARI

(13.06.2016 - 19.06.2016)

BÜTÜNLEME SINAVLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

 

Ön Lisans (Meslek Yüksekokulları) :

 

1- Bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen sürelerde (13-19 Haziran 2016 tarihleri arasında)

     yapılacaktır.

2- Öğrencilerimizin bütünleme sınavına girebilmesi için kayıtlı bulundukları derslerden dönem sonunda

     DVZ notu ile devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir.

3- Almış oldukları derslerden yarıyıl sonu sınavına girme hakkını elde eden öğrencilerimiz, bu sınavlar

     sonunda EKS, FF ve FD notu ile başarısız oldukları takdirde bütünleme sınavlarına girebilir.

4- Bütünleme sınavlarının mazereti yoktur.

5- Bütünleme sınavına giren öğrencilerimizin, ilgili derse ait başarı notları belirlenirken, yarıyıl sınav notu

     yerine bütünleme sınav notu kullanılacaktır.


Lisans (Fakülte ve Yüksekokullar) :

                             

1- Bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen sürelerde (13-19 Haziran 2016 tarihleri arasında)

     yapılacaktır.

2- Öğrencilerimizin bütünleme sınavına girebilmesi için kayıtlı bulundukları derslerden dönem sonunda  

     DVZ notu ile devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir.

3- Almış oldukları derslerden yarıyıl sonu sınavına girme hakkını elde eden öğrencilerimiz, bu sınavlar

     sonunda EKS, FF ve FD notu ile başarısız oldukları takdirde bütünleme sınavlarına girebilir.

4- Yarıyıl sonunda şartlı başarılı olarak (eski yönetmelikte AGNO’su 2.00, yeni yönetmelikte AGNO’su

     2.50’nin altında bulunan) DD ve DC notu almış olan öğrencilerimiz bu derslerden bütünleme sınavına

     girebilir.

5- Bütünleme sınavlarının mazereti yoktur.

6- Bütünleme sınavına giren öğrencilerimizin, ilgili derse ait başarı notları belirlenirken, yarıyıl sınav notu

     yerine bütünleme sınav notu kullanılacaktır.


Lisansüstü (Enstitüler) :

 

1- Bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen sürelerde (13-19 Haziran 2016 tarihleri arasında)

     yapılacaktır.

2- Öğrencilerimizin bütünleme sınavına girebilmesi için kayıtlı bulundukları derslerden dönem sonunda

     DVZ  notu ile devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir.

3- Almış oldukları derslerden yarıyıl sonu sınavına girme hakkını elde eden öğrencilerimiz, bu sınavlar

     sonunda yüksek lisans düzeyinde E, FF, FD, DD, DC ve CC / doktora düzeyinde E, FF, FD, DD, DC, CC ve CB notu ile başarısız oldukları takdirde bütünleme sınavlarına girebilir.

4- Bütünleme sınavlarının mazereti yoktur.

5- Bütünleme sınavına giren öğrencilerimizin, ilgili derse ait başarı notları belirlenirken, yarıyıl sınav notu

     yerine bütünleme sınav notu kullanılacaktır.

 

NOT :  Bütünleme Sınav Programları ilgili bölüm / anabilim dalı başkanlıkları tarafından ilan  

            edilecektir.