Akciğer Sağlığımız İçin Hava Kirliliğini Önlemeliyiz

Haz 08

 

Düzce Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda; Üniversitemiz, çeşitli kamu kurum, kuruluşları ve özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlarının destekleriyle Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Hava Kirliliğinin Sağlığa Etkileri” başlıklı panel, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Panele; Üniversitemiz Tıp Fakültesi’nden Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Peri Meram Arbak ve Doç. Dr. Ege Güleç Balbay ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Çevre Mühendisi Ufuk Akmaz ve Şehir Plancısı Hacer Taşkın konuşmacı olarak katıldı.

Şehirlerde hava kirliliğini azaltmak için yapılması gereken çalışmalar konulu bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Peri Meram Arbak, Ülkemizde dolaşım sisteminden kaynaklı ölüm oranının yüzde 40.4, solunum sisteminden kaynaklı ölüm oranının yüzde 10.7 olduğunu belirterek Düzce’de ise dolaşım sistemine bağlı hastalıklar sebebiyle ölüm oranının yüzde 46.3 ve sindirim sistemi kaynaklı hastalıkların ölüm oranının ise yüzde 11.7 olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Arbak, yürümenin ve bisiklete binmenin hava kirliliğini azaltmasının ve daha mutlu kent oluşumlarına yol açmasının yanı sıra diyabet ve şişmanlık riskini düşürdüğünü ve ulaşıma ayrılan kaynakları da azalttığını ifade etti. Düzce’de yaya trafiği ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Arbak, kirletici araçların şehirlere girişinin engellenmesi, hava kalitesine saygılı bir inşaat sanayisi kurulması, inşaat yıkımı ve yapımında ortaya çıkan tozu azaltacak önlemlerin alınması, düşük enerjili bina yapımının teşvik edilmesi ve hava kirliliğine sebep olan eski araçların havayı daha az kirletecek şekilde yeniden uyarlanması gibi önlemler üzerinde durdu.

Kentleri yeşillendirmenin önemini de vurgulayan Prof. Dr. Peri Meram Arbak, yeşilliğin radyasyonu absorve etmesi, buhar çıkarması, kentlerdeki ısı adalarına soğutucu etkide bulunması gibi birçok yararı olduğunu belirterek sunumunu tamamladı.

Doç. Dr. Ege Güleç Balbay, “Düzce İlinde Hava Kirliliği ve Solunum Hastalıkları” başlıklı sunumuna hava kirliliğinin tanımını yaparak başladı. Temel hava kirleticilerinin O3, NO2, SO2, PM ve CO olduğunu ifade eden Doç. Dr. Balbay, bu kirleticilerin çocuklarda ve erişkinlerde çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını sözlerine ekledi.

Partiküler maddelerin solunum ve kardiovasküler hastalıklardan dolayı mortalite artışına, astımın, kronik bronşitin, solunum yolu infeksiyonlarının yükselmesine sebep olduğunu belirten Balbay, hava kirliliğinin yılda 7 milyon erken ölüme yol açtığına dikkat çekti. Ülkemizden 1950 yılından sonra hızlı nüfus artışı, kentleşme ve yeşil alanların azalması gibi sebeplerle hava kirliliğinin bir halk sorunu olmaya başladığını söyleyen Doç. Dr. Ege Güleç Balbay, Düzce’deki hava kirliliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trafik kirliliğinde Düzce-Gişe Memurları Deneyimi’nden bahseden ve hava kirliliğinin yüksek veya düşük olduğu aylardaki üst solunum yolu hastalıklarıyla ilgili istatistikler paylaşan Doç. Dr. Ege Güleç Balbay, “Akciğer sağlığımız için hava kirliliğini önlemeliyiz.” diyerek sunumunu noktaladı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Çevre Mühendisi Ufuk Akmaz ve Şehir Plancısı Hacer Taşkın da hava kirliliğiyle ilgili bilgi ve deneyimleri katılımcılara aktardı.

Panel, gerçekleştirilen sunumların ardından sona erdi.