Doğal Kaynaklarımız Evsel Atıkların Geri Dönüşümüyle Korunuyor

Haz 09

Düzce Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün koordinasyonu ve Üniversitemizin katkılarıyla Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Evsel Atıklar ve Yönetimi” başlıklı panel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Panelin ilk konuşmasını Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Taşpınar yaptı. İnsanların günlük hayatta çok farkı türden atıklara maruz kaldığını ifade eden Taşpınar katı atıkları, toplumun huzuru ve çevrenin korunması bakımından düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken atıklar şeklinde tanımladı. Katı atıkları; evsel atıklar, endüstriyel katı atıklar ve ticari faaliyetler sonucunda meydana gelen katı atıklar olarak sınıflandıran Yrd. Doç. Dr. Taşpınar, bu atıkların hem estetik açıdan hem de sağlık açısından yok edilmesi gerektiğini söyledi. Çöplerin tekniğine uygun bir şekilde uzaklaştırılmaması halinde halk sağlığı ile ilgili problemlerin ortaya çıkabileceğinin altını çizen Yrd. Doç. Dr. Fatih Taşpınar, en az 20 tip hastalığın katı atıklar yoluyla taşınıp bulaştığının tespit edildiğini belirtti.

Panelin diğer konuşmacısı Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zehra Bozkurt, atık yönetiminin nasıl olması gerektiği konusuyla ilgili bilgiler vererek atığın; kaynağında özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması ve geri kazanılması işlemlerinden bahsetti.

Evsel atıkların kontrol edilmesinde kullanılan yöntemleri geri dönüştürme, kompostlama, piroliz depolama ve yakma yöntemi şeklinde sıralayan Bozkurt, doğal kaynakların sonsuz olmadığını belirterek dikkatli kullanılmadığında kaynaklarımızın tükeneceği uyarısında bulundu. Geri dönüşümdeki amacın, kaynakların lüzumsuz kullanılmasını önlemek ve atıkların kaynağında ayrıştırılması ile birlikte atık çöp miktarını azaltmak olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Zehra Bozkurt, katı atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermesini önlemek için düzenli bir şekilde geri dönüştürülmesi ve değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Panel, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Murat Solak’ın konuşmasıyla devam etti. Hızlı nüfus artışının ekonomik ihtiyaçları arttıracağını, buna bağlı olarak da sanayinin ve tarımın gelişeceğini belirten Solak, bu gelişmelerle orantılı olmayan ve çevreyle entegre edilmeyen çevresel sorunların ortaya çıkacağını ifade etti. Her türlü kaynağın doğru kullanılması gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Murat Solak, katı atıkların bertaraf edilmesi konusuna değinerek sunumunu sonlandırdı.

Panelin son konuşmacısı Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Çevre Yüksek Mühendisi Zühal Çelik, evsel atıklara yönelik çözüm önerilerinden bahsetti. Çözüm için detaylı ulusal katı atık envanterinin hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Çelik, bu envantere göre katı atık yönetim planının, hem bölgesel hem de ulusal olarak hazırlanması gerektiğini dile getirdi. Katı atık depolama ve geri kazanım tesislerinin yapımına hız verilmesinin önemine değinen Çelik, katı atık yönetimi konusunda özel sektörün teşvik edilerek uygun teknolojilerle yatırım yapmalarının sağlanması ve geri kazanım konusunda yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması önerilerinde bulundu. Zühal Çelik, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler vererek konuşmasını noktaladı.

Panel; Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ertuğrul Durak, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Nuri Oğuz ile Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Başkanı Yusuf Taşhan tarafından davetli konuşmacılara belge takdiminin ardından son buldu.