Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümümüz İlk Öğrencilerini Bekliyor

Haz 30

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özge Pınarcık, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilk kez öğrenci alacak olan Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili bilgiler verdi.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü olarak amaçlarının, bu alanla ilgili nitelikli öğretmenler yetiştirmek olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özge Pınarcık, milli eğitimin genel amaçları ile okul öncesi eğitimin özel amaçları çerçevesinde çağdaş, demokratik, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, insan haklarına saygılı, farklılıklara değer veren, araştırmacı, girişimci ve sağlıklı bireyler yetiştirmeyi gaye edinen öğretmenler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Öğretmen yetiştirmenin yanında, alanında uzman akademisyen kadromuzla bilimsel araştırmalar yaparak okul öncesi eğitimin niteliğini arttırmaya yönelik bilimsel bilgiler üretmeye ve uygulamaya önem verdiklerini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Pınarcık, okul öncesi eğitimin ülke düzeyinde tanıtılması, öneminin vurgulanması ve yaygınlaştırılması için öncü ve nitelikli çalışmalar yapmanın da bölüm olarak öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Türkiye'de okul öncesi eğitim alanında yapılan çalışmaların yurt dışında tanıtılması ve dünyadaki gelişme ve değişmelerin izlenerek Ülkemize kazandırılması gerektiğinin altını çizen Pınarcık, bu kapsamda çağdaş eğitimden tüm çocuklarımızın yararlanmasının önemine değindi. Çocuk ve aile programları geliştirme konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmanın da Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nün temel hedefleri arasında olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Pınarcık, ayrıca okul öncesi dönem çocuklarının başarılı bir şekilde ilköğretime hazırlanmasına ve erken çocukluk eğitimi konusunda ailelerin ve toplumun bilinçlenmesine de katkı sağlamak istediklerini dile getirdi. Yrd. Doç. Dr. Özge Pınarcık, lisansüstü eğitim programları açarak bilimsel bilgi üretimine hız kazandırmanın ve Ülkemizde olduğu kadar dünyada da eğitim alanına katkılarda bulunmanın, bölümün gelecek hedefleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’ne YGS-5 puan türünde öğrenci kabul edeceklerini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Özge Pınarcık, bölüme 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı için 40 öğrenci kontenjanı ayrıldığını söyledi. Eğitim dilinin Türkçe olduğunu belirten Pınarcık; alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür derslerinin yanında öğrencilerin sosyal, kültürel, kişisel ve mesleki yönlerden de kendilerini geliştirebilmeleri, farklı görüşler ve bakış açıları kazanabilmeleri için zorunlu ve seçmeli derslerin verileceğini dile getirdi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu iki yıllık Çocuk Gelişimi ön lisans mezunlarının dikey geçişle Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nü tamamlayabileceklerini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Özge Pınarcık, “Çocuk Gelişimi ön lisans programı mezunlarının, örgün öğretim ya da açık öğretim lisans programlarının 5. yarıyılından itibaren lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir. Şu ana kadar İlimizde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ön lisans programından mezun olan öğrencilerimiz, lisans tamamlayabilmek için başka şehirlere, başka üniversitelere gitmek zorunda kalıyorlardı. Bu noktada Anabilim Dalımız İlimiz için çok önemli bir boşluğu dolduracaktır.” şeklinde konuştu.

Üniversitemiz Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bu programa yapacağı katkılardan da söz eden Yrd. Doç. Dr. Özge Pınarcık, “Merkezimiz, akademik çerçevede okul öncesi ve erken çocukluk çağındaki çocukların; çağımızın çok yönlü insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacı ile öğretmen adaylarına çeşitli alanlarda eğitim programları, seminerler, konferanslar, sergiler, ulusal ve uluslararası projeler ve uygulamalı öğrenme etkinlikleri düzenleyerek öğretmen adaylarının etkileşimli olarak çalışma alışkanlıklarının oluşmasına önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Son olarak Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nün istihdam olanaklarından bahseden Yrd. Doç. Dr. Pınarcık, programdan mezun olanların “Okul Öncesi Öğretmeni” unvanıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında ve özel eğitim kurumlarındaki anaokulu ve anasınıflarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, çocuk yuvalarında ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler gibi birçok kurum ve kuruluşta istihdam edilebildiğini belirterek yeni dönemde eğitim görecek öğrencilerimizi beklediklerini ifade etti.