TÜBİTAK ARDEB Proje Başvuruları Hk.

Ağu 10

Değerli Mensuplarımız,


Son başvuru tarihi 2 Eylül olarak bildirilen TÜBİTAK ARDEB proje başvurularınız için Etik Kurul Onay Belgesi gerekli ise, Düzce Teknoloji Transfer Ofisi’nden bilgi ve destek alabilirsiniz. Etik Kurullar ayda bir defa toplanıp, toplantı tarihinden bir hafta önce evrak dosyası tesliminin yapılması gerekmektedir.


Düzce Üniversitesi  ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ndeki Faal Etik Kurullar;

  •        İnvaziv (girişimsel) Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu (Düzce Üniversitesi)
  •        Klinik Araştırmalar Etik Kurulu (Düzce Üniversitesi)
  •         Hayvan Deneyleri Etik Kurulu (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
  •         Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

 

Her türlü soru ve bilgi talebiniz için Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile iletişime geçebilirsiniz.

Adres: Düzce Teknopark, Ofis No:15

Telefon: 0380 5421500-4905

e-posta: tto@duzceteknopark.com.tr


Bilgilerinize sunarız.