TÜBİTAK Projesi Kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi İşbirliği ile Mekansal Risklerin Yönetiminde Ekolojik Odaklı Katılımcı Planlama Modeli Geliştiriliyor

Ağu 10

Üniversitemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinin işbirliğiyle “Mekansal Risklerin Yönetiminde Ekolojik Planlama Odaklı Katılımcı Planlama Modelinin Geliştirilmesi” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında düzenlenen çalıştay, Orman Fakültemiz Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çalıştaya;  Düzce Vali Yardımcısı Mehmet Özer, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Azime Tezer, Doç. Dr. Fatih Terzi, İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Okay, Üniversitemiz Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Osman Uzun, Yrd. Doç. Dr. Pınar Köylü, Yrd. Doç. Dr. Elif Kutay Karaçor ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Azime Tezer gerçekleştirdi. Tezer, çalışataya desteklerinden dolayı Düzce Valiliği’ne, Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a, Düzce Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile katılımcılara teşekkür ederek sözlerine başladı. Prof. Dr. Tezer, “Çalıştay’da Düzce ilini ele aldık.  Bunda Düzce ilinin sahip olduğu ekolojik zenginlik, doğal ve kültürel peyzajların çeşitliliği, zaman içerisinde farklı doğal afetlere maruz kalmış olması ve bu afetler neticesinde mekanların; sosyal, ekonomik ve ekolojik yapısının geçirmiş olduğu değişim ve dönüşümler etkili olmuştur.” şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç, yaptığı konuşmasında  “Sizin gibi değerli bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sayesinde birtakım efsane ve korkutucu bilgilerden kurtulup gerçek bilgilere kavuşuyoruz. Dolayısıyla da çevremiz ile daha barışık bir halde yaşamaya başlıyoruz. Bu vesileyle sizlere yaptığınız bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Vali Yardımcısı Mehmet Özer, yaşanılan depremlerin ve çeşitli doğal afetlerin kendisinde derin izler bıraktığını ifade etti. Bu alandaki bilim insanlarının çalışmalarına her zaman değer verdiklerini dile getiren Mehmet Özer, programda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından proje konusuna ilişkin sunumlara geçildi. Çalıştayın ilk sunumunu, Düzce’nin Jeolojik Yapısı başlığıyla İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Okay yaptı. Konuşmasında yer sisteminin tektonik hareketleri, jeolojik kaynaklı hareketler, yerleşime uygunluk değerlendirmesi ve Düzce Ovası fay hatları hakkında bilgiler verdi.

Program, Üniversitemiz Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Uzun’un, Düzce’nin Peyzajı ve Bazı Ekolojik Özellikleri başlıklı sunumuyla devam etti. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ne göre peyzajın tanımını yapan Doç. Dr. Osman Uzun, potansiyel erozyon tehlikesi, arazi verimliliği ve biyolojik çeşitlilik konusuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Çalıştayın bir diğer konuşmacısı İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Terzi, Düzce’nin Mekansal Özellikleri ve Risk Değerlendirmesi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.  Doğal afetlerin yaşanmasından önce risklere karşı mevcut durum analizinin yapılması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Fatih Terzi, olası bir afette iletişim koordinasyon ve ulaşım ağının önemli olduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Terzi; doğal tehlikelerin değerlendirilmesi, erozyon açısından yerleşime uygunluk başlıklarıyla devam ettiği sunumunu; arazi ve bina kullanımı, acil durum servisi ve bölgesel değerlendirme konularını anlatarak tamamladı.

“Düzce İli Proje Alanına İlişkin Özelliklerin” paylaşıldığı çalıştayın son konuşmasını Düzce Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden Harita Mühendisi Satılmış Kocabaş gerçekleştirdi. Satılmış Kocabaş, Bütünleşik Afet Tehlike ve Risk Haritaları Hazırlanması Projesi ve Projenin Afet Yönetim Karar Destek Sistemine (AYDES) Entegrasyonu konulu sunumunda, afet haritalarının oluşturulması, Maden Tetkik Arama verilerinin incelenmesi ve uzaktan algılama yöntemi ile taramalar, arazi çalışmamaları, CBS ve AYDES ortamına veri aktarılması, analiz çalışmaları, duyarlılık analizi ve Türkiye Afet Müdahale Planı konularında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Pınar Köylü tarafından katılımcıların tanıtımı ile devam eden program, öğleden sonra gerçekleştirilen ve Yrd. Doç. Dr. Elif Kutay Karaçor tarafından yönetilen yuvarlak masa toplantılarının ardından sona erdi.