Üniversitemiz Su Altı Alanında Öncü Çalışmalar Gerçekleştirecek

Ağu 11

Üniversitemizde, gerçekleştireceği su altı çalışmalarıyla Ülkemizin kültürel ve biyolojik envanterini çıkarmayı hedefleyen Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Merkezimizin kurulmasından önce su altı araştırmalarıyla ilgili önemli çalışmalarda bulunan Üniversitemiz, çeşitli kurumların desteğiyle bir Türk Üniversitesi olarak Karadeniz’de ilk kez geniş kapsamlı bir şekilde sualtı çalışmasına başlamıştır. Ayrıca Su Altı Topluluğumuz, verdiği dalış eğitimleriyle dalış sporunu canlandırma ve sualtı arkeolojisi alanında yetkin eleman yetiştirme konusunda da büyük gelişme kaydetmiştir.

Bu çalışmaların ardından 3 Ağustos 2016 tarihli ve 29790 sayılı yönetmelikle kurulan Düzce Üniversitesi Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Düzce ili başta olmak üzere, özellikle Batı Karadeniz'e kıyısı bulunan illerimizde ve Üniversitemizin bağlı bulunduğu alandaki iç sularda, her türlü arkeolojik çalışmalar ile jeolojik ve jeofiziksel araştırmalar, deniz ve tatlı su kimyasının incelenmesi, denizel ve tatlı su biyolojik çeşitliliğinin araştırılması (oşinografik ) gibi çalışmalar gerçekleştirecektir.

Hedef Bölgenin Kültürel ve Biyolojik Envanterini Çıkarmak

Yapacağı su altı çalışmalarıyla Bölgenin kültürel ve biyolojik envanterini çıkarmayı hedefleyen Merkezimiz, bölge insanının denizle olan bağını güçlendirmek için dalış ve su sporları eğitimleri ile kıyı temizliği gibi birçok etkinlik düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Her türlü su altı araştırma konusunda kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma ve işbirliği içerisinde faaliyetlerini yürütecek olan Merkezimiz, öncelikle Türkiye iç suları ve denizlerinde olmak üzere tüm dünyada, canlı-cansız su kaynaklarının kullanımı, iyileştirilmesi ve kirlilik sorunlarına yönelik araştırma ve uygulamalarda bulunacaktır.

Yaşayan organizmaların envanterlerinin çıkarılması ve bunların kullanımı ile ilgili konularda da çalışmalar gerçekleştirmeyi planlayan Merkezimiz; jeofiziksel, jeolojik, sedimantolojik araştırmalar ile fiziksel ve kimyasal oşinografik araştırmalar yaparak bu alanda çalışan kurum ve kuruluşlara destek sağlamayı ön planda tutacaktır.

Su Altında Bulunan Kültür Varlıklarının Bilime ve İnsanlığa Kazandırılması Amaçlanıyor

Su altında bulunan kültür varlıklarının bilime ve insanlığa kazandırılması için önemli görevler üstlenecek Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, su altı milli park ve koruma alanlarının tespitinde görev alarak bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İç su ve denizlerin kullanımı, yönetimi ve diğer sorunlarına ışık tutup çözüm üretecek olan Merkezimiz, araştırma ve uygulamalarda gerekli olabilecek dalışlar için balıkadam ekibini göreve hazır tutarak ihtiyaç duyulan zamanlarda öncelikle Düzce ili içerisinde olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmayı önemsemektedir.

Üniversitemiz Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, yapacağı diğer faaliyetlerin yanında su ve su altıyla ilgili spor dallarında faaliyet gösteren sporcu, kurum ve kuruluşlara imkânlar doğrultusunda destek sağlamayı da hedeflemektedir.