Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Sınıfları

Ağu 15

  •  Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 26 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan İngilizce yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olurlar ve devam etmeye hak kazandıkları programa başlarlar. Bu sınava katılmayan veya katılıp da sınavda yeterli puanı sağlayamayan öğrenciler zorunlu İngilizce hazırlık programına devam etmek zorundadırlar.
  •  Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Orman Fakültesi ve Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun programlarında  okumaya hak kazanmış öğrenciler, Düzce Üniversitesi Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfına devam edebilirler. İki dönemden oluşan İngilizce Hazırlık Programı 20-25 kişilik sınıflarda gerçekleştirilmekte olup, hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler, başlangıç seviyelerine bakılmaksızın, günlük hayatta ve eğitim-öğretim ortamında İngilizce olarak kendilerini sözlü ve yazılı olarak ifade edecek, İngilizce verilen bir dersi takip edip dersle ilgili sorular soracak ve tartışmalara katılabilecektir, ERASMUS/Mevlana gibiöğrenci değişim programlarından ve açık ders kaynakları ile materyallerinden faydalanacak İngilizce seviyesine ulaşmaktadırlar.
  •  Hazırlık sınıfları ile ilgili detaylı bilgi ve 2015-2016 hazırlık sınıfı öğrencilerinin yıl sonunda hazırlık sınıfı ile ilgili görüşlerine http://ydy.duzce.edu.tr/9751-duyurus-h_e_-yabanci-diller-yuksekokulu-ingilizce-hazirlik-siniflari adresinden ulaşabilirsiniz.