Üniversitemizde Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

Ağu 22

Ülkemizin ve Bölgemizin deprem riski altında olduğunun farkında olan ve deprem bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılmasını hedefleyen Üniversitemiz bünyesinde, Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

Üniversitemiz Deprem Bilincinin Uyandırılmasını Amaçlıyor

 

17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerini yaşayan ve depremlerde maddi, manevi acılar çeken İlimiz ve Ülkemizde; deprem gerçeğine dikkat çekmek amacıyla Üniversitemiz birçok çalışma gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda İnşaat Mühendisliği Bölümümüz, 2014 yılında Doğal Afet Sigorta Kurumu’nun (DASK) düzenlediği Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nda “En İyi Deprem Performansı Özel Ödülü”nü kazanmış ve düzenlediği Deprem Çalıştaylarıyla deprem bilincinin uyandırılmasında önemli katkılar sağlamıştır.

Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezimiz Önemli Faaliyetlerde Bulunacak

 

Üniversitemiz bu çalışmaları, 3 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 29790 sayılı yönetmelikle kurulan Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi ile kurumsal bir zemine taşımıştır.

 

Üniversitemiz Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi; coğrafi bakımdan deprem kuşağı üzerinde yer alan Ülkemizde depremle nasıl başa çıkılacağıyla ilgili faaliyetler yürüterek uluslararası bilimsel kuruluşlar, araştırma merkezleri ve üniversiteler ile eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme, uygulama ve danışmanlık gibi konularda işbirliği yapmayı; bunun yanında çalışmalarını daha da ileri düzeye çıkarabilmek için kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenleyerek kurum ve kuruluşları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 

Deprem Sonrası Hızlı ve Doğru Hareket Edilmesi Gerekiyor

 

Plana esas jeolojik, tektonik, geoteknik ve depremsellik incelemeleri yaparak yerleşim alanlarındaki zemin davranışı konularında çalışmalarda bulunacak Merkezimiz, bu çalışmalara ilişkin raporlar düzenleyecektir. Bölgede olabilecek yıkıcı bir depremin ardından hızla yardım sağlayacak bir kurtarma ekibini oluşturmayı amaçlayan Merkezimiz,  depremlerin yıkıcı etkilerini de en aza indirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca Merkezimiz; bilimsel, teknik bulguları ve verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunarak toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya çalışacaktır.

 

Üniversitemiz Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, deprem sonrası meydana gelen yapı hasarları, hasarların nedenleri ve can kaybına neden olan bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gereken önlemlerin görsel ve uygulamalı olarak sunulacağı halka açık bir gösterim alanı oluşturulacaktır.

 

Ayrıca depremlerden büyük zarar gören Ülkemizde, depremlerin yapılarda oluşturabileceği zararları önceden belirlemeye ve deprem zararlarını azaltmaya yönelik; araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama çalışmaları yürütülecektir. Merkezimiz, yapılan çalışmalar hakkında veri toplayıp depremle ilgili gelişmeleri, araştırma ve çalışma sonuçlarını bölge ve yurt çapında kamuoyuyla paylaşarak gerekli önemlerin alınması yolunda eğitsel faaliyetlerde bulunacaktır.

 

Üniversitemiz Afet Yönetim Planının hazırlanması görevini de üstlenecek Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, zayıf ve kuvvetli deprem istasyon şebekelerini kurarak işletme, kaydedilen deprem verilerini yayınlama, arşivleme hizmetlerini yürütecektir.

 

Düzce ili ve çevresi başta olmak üzere deprem riski bulunan bölge ve yerleşim yerlerindeki yapı stoklarının depreme karşı risk tespit çalışmalarını yürütmeyi de hedefleyen Merkezimiz,  yapıların onarım-güçlendirme projelerinin hazırlanması ve uygulanması çalışmalarını yapacaktır.