Üniversitemizde Pedagojik Formasyon İçin Başvuru Zamanı

Ağu 25

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, 2016-2017 Akademik Yılı itibarıyla mezuniyet aşamasında olan öğrenciler ile mezunlara yönelik “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı” için 5-9 Eylül tarihlerinde başvuruları kabul edecek.

 

Konuralp Yerleşkemizde yer alan Eğitim Fakültemiz tarafından yapılan açıklamada; öğretmenliğe kaynaklık eden lisans programları ile bunların denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim programlarına devam eden ve mezun olan öğrenciler için 800 (sekiz yüz) kişiye “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı” verileceği bildirildi. Düzenlenen “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına” lisans öğrencilerinden son sınıf öğrencileri ile beklemeli ve mezun olanların başvuru yapabileceği açıklandı. Son sınıf ve beklemeli öğrencilerin, okutulan yılın bahar dönemi sonuna kadar mezun olabilecek durumda olmaları ve başarısız olup alttan aldıkları ders sayısının en fazla üç ders olması durumunda başvuru yapabilecekleri belirtilirken okutulan yılın dönem sonuna kadar mezun olabilecek durumda olmayanların başvurularının kabul edilmeyeceği ifade edildi.

 

Kontenjanlara yerleştirmede 100’lük puan sisteminin esas alınacağı açıklanan Programda, yerleştirme sıralamasının ağırlıklı genel not ortalamasına (AGNO) göre yapılması; yerleştirme alt sınırına ilişkin AGNO’nun ise 4’lük not sistemine göre 2.00 veya üzeri olması gerektiği bildirilmiştir.

 

Kesin kayıt hakkı kazananların listesi 10 Eylül 2016 tarihinde Fakültemizin web sitesinden duyurulacaktır. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nın ücreti iki bin elli dört Türk Lirası olup, dönem başlarında iki taksit halinde alınacak ve herhangi bir nedenle kayıt sildirilmesi halinde ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

Pedagojik Formasyon Eğitimine katılım sağlayabilecek öğrencilere ve bölümlerine ilişkin detaylı bilgilere http://www.ef.duzce.edu.tr/9847-duyurus-formasyon-basvurulari-yeni bağlantı adresinden ulaşılabilir.