Akademisyenlerimiz TÜBİTAK Panelleri İle İlgili Tecrübelerini Paylaştı

Eyl 05

Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (Düzce TTO) tarafından düzenlenen ‘’TÜBİTAK Panelleri Tecrübe Paylaşım Günü’’ etkinliği, Rektörlüğümüz Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programa; Üniversitemiz Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) Müdürü ve Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Üniversitemiz TTO Koordinatörü ve Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Özkan ile Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Uğur Hasırcı konuşmacı olarak katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce TTO Proje Yürütücüsü Dr. Aslı Astarcı, etkinliğin amacını ve hedeflerini açıklayarak özellikle katılımcıların soruları ve katkıları ile konulara eşlik etmesinin önemini vurguladı. TÜBİTAK Başkanlığı tarafından 1001, 3501 ve 1005 projelerinin başvuru ve değerlendirme sürecinin 2017 Ocak ayına kadar uzatıldığını ifade eden Dr. Aslı Astarcı, bunun avantaja dönüştürülebilmesi için TTO’nun çalışmalarını hızla sürdürdüğünün altını çizdi.

Program, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu’nun konuşmalarıyla devam etti. Sosyal bilimler alanında yapılan proje başvurularında ve özellikle disiplinler arası alanlarda yazılan projelerde, proje ekibine ilgili alandan araştırmacı ya da danışman eklenmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Oğuzoğlu proje ekibinin, benzer alandaki TÜBİTAK harici kuruluşlar tarafından fonlanan projelerini, başvuru formunda belirtmesinin faydalı olacağını söyledi. Projelerin zaman zaman o alanda uzman olmayan ancak ilgili alanlarda panelistler tarafından da değerlendirildiğini açıklayan Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, sosyal bilimler alanında nitelikli proje başvuru sayısının az olması nedeniyle desteklenen proje sayısının da görece az olduğunu belirterek proje yönetimi konularında uyarılarda bulundu.

Programın diğer davetli konuşmacısı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, panel değerlendirmelerinde ilk ve en ağırlıklı olarak projelerin özgün değerine bakıldığının altını çizdi. Anahtar kelime seçiminin, proje değerlendirmesi yapacak grubu etkileyeceğini örneklerle açıklayan Prof. Uğraş, ilk defa çalışmaya başlanacak konunun, öncelikle Üniversitemiz BAP desteklerine “Hızlı Destek” başvurusu olarak verilmesini önerdi ve ön çalışma sonuçlarının küçük bir kısmının TÜBİTAK proje başvurusunda verilmesinin kabul oranını arttıracağını belirtti. Proje başvuru metninin, B Planlarının ve iş planının, ilgili alandaki deneyimli araştırmacılara okutulup görüş alınmasını da öneren Prof. Dr. Uğraş, özellikle çıkar çatışması ya da çakışması olabilecek isimlerin başvuru sırasında bildirilmesini tavsiye etti.

Etkinliğin bir diğer konuşmacısı Doç. Dr. Arif Özkan, insan veya hayvan örnekleri ya da uygulamalarını içeren projeler için Etik Kurul Onay Belgeleri ile birlikte gerekebilecek özel izin belgeleri hakkında açıklamalarda bulunarak sözlerine başladı. Projelerin altyapı oluşturma amaçlı olarak TÜBİTAK 1001 programına değil, Bakanlık destek programlarına gönderilmesi gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Özkan, proje bütçesinden hizmet alımı gerekçelerinin detaylı açıklanması ve hizmet alımı bütçesinin projeye dengeli dağıtılmasının panel değerlendirmesi açısından önemini vurguladı. Birden fazla üniversiteden araştırmacıların yer aldığı projelere ait iş planlarının iyi açıklanması gerektiğini dile getiren öğretim üyemiz, fikri mülkiyet hakları paylaşımının da en baştan düşünülerek gerekli ise araştırmacılardan feragat belgeleri alınması ve hizmet alınacak firma ile gizlilik sözleşmesi imzalanması konularında tavsiyelerde bulundu.

Etkinliğin son konuşmacısı olan Yrd. Doç. Dr. Uğur Hasırcı ise panel değerlendiricisi olmak için gereken adımları ve değerlendirme sürecini özetleyerek eski yıllara kıyasla tarafsız ve geniş vizyonu olan değerlendiricilerin sayısının artmakta olduğunu belirtti. Başvuru sahiplerinin mutlaka ARBİS özgeçmişlerini güncel tutmaları gerektiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Hasırcı, projelerin iş-zaman çizelgeleri ile ilgili önerilerini sunarak konuşmasını sonlandırdı.

Etkinliğin, katılımcılardan gelen sorular ile oldukça zenginleştiğini ve bu etkinliğin devamı niteliğinde önümüzdeki aylarda yeni programlar organize edeceklerini belirten Düzce TTO ekibi, hazırlanan programın faydalı olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.