Bölgesel Kalkınma Odaklı Çalışmaların Tanıtım Programında Düzce TSO, Organize Sanayi Bölgesi ve Sanayiciler Rektörümüzle Bir Araya Geldi

May 17

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Üniversitemizin “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında çevre ve sağlık alanlarında yapılan çalışmalara yönelik tanıtım programında; Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri ile Düzce’de faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.

Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır, Düzce TSO Meclis Başkanı Ertan Taşlı, Düzce Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Aylin Özdemir, Düzce’de farklı alanlarda faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ve öğretim üyelerimiz katıldı.

Üniversitemizin akademik başarıları, bilimsel projeleri ve girişimcilik faaliyetlerinden söz ederek konuşmasına başlayan Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Yükseköğretim Kurulu’nun başlattığı Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi’nde Üniversitemizin 100 devlet üniversitesi arasından, 5 üniversite arasına girme başarısı gösterdiğine dikkat çekti.

Sağlık ve çevre alanlarında desteklenecek Üniversitemize, Kalkınma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından ek bütçe ile ek insan kaynağı desteği sağlanacağını ifade eden Rektörümüz, Üniversitemiz birimleriyle yapılan toplantılar sonucunda 60’a yakın proje önerisinin ortaya çıkarıldığını söyledi. Proje önerileri arasından; YÖK, Kalkınma Bakanlığı ve Üniversitemizin istişareleriyle çevre konusunda “Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı” alanının, sağlık konusunda ise “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp” alanının belirlendiğini sözlerine ekledi.

Bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden olan fındık, pirinç, patates ve son dönemde üretimi artan kivi gibi ürünlerin önemli bir ekonomik değer olduğunu söyleyen Rektörümüz, “Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı” projesinde; tarımsal ürün atıklarının değerlendirilerek katma değeri yüksek yeni ürünlere dönüştürüleceğinin altını çizdi.

Sağlık konusunda ise bölgenin elverişli coğrafi yapısı, sağlık maliyetlerini düşürecek olması ve ilgi duyulan bir alan olması sebepleriyle “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp” alanının belirlendiğini dile getiren Rektörümüz, projenin hem Ar-Ge açısından, hem sertifikalandırılmış insan kaynağı açısından hem de sağlık turizmi açısından bölgeye büyük katkıları olacağını ifade etti. Bölgedeki endemik bitki zenginliğinin de değerlendirileceğine işaret eden Rektörümüz, bu bitki türlerinin birçok ilacın ham maddesini oluşturduğunu belirterek hekimler kontrolünde yapılacak çalışmaların turizmden çiftçilere kadar birçok kesim için yeni fırsatlar oluşturacağını dillendirdi.

Sanayicilerle ticarileşme, Ar-Ge ve iş fikrinin yatırıma dönüşmesi konularında işbirliği yapmak istediklerini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tüm katılımcılara teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Programda konuşan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır, Üniversitemizin bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirterek sözlerine başladı. Projedeki en önemli hedefi, Düzce’nin coğrafi yapısıyla bilimin bütünleştirilmesi ve bu bütünleşmeye ekonomik boyut kazandırılması şeklinde açıklayan Çakır, bölgenin en önemli tarım ürünü olan fındığın ve diğer ürünlerin bilimsel çalışmalarla ekonomik değerinin yükseltilmesi önerisini paylaştı.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Düzce TSO Meclis Başkanı Ertan Taşlı, projenin sürdürülebilir olması için ticarileştirme konusunun ön plana çıkarılması gerektiğini dile getirerek maliyet ve pazar payı araştırmaları yapılmasının faydalı olacağını sözlerine ekledi.

Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Uğur Hasırcı ise sanayicilerin, çevre ve sağlık konusundaki projeleri için Düzce Teknoloji Transfer Ofisine başvurabileceklerini söyleyerek ortak Ar-Ge projeleri yürütebileceklerini vurguladı.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur ise Üniversite-Sanayi İşbirliğini güçlendirmek adına firma ziyaretleri yaptıklarını belirterek gerçekleştirilen örnek projelerle ilgili bilgileri katılımcı firma temsilcilerine aktardı.

Üniversitemizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Çalışmaların Tanıtım Programı, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.