Rektörümüz Bölgesel Kalkınma Odaklı Çalışmaların Tanıtım Programında Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluştu

May 18

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Üniversitemizin “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında çevre ve sağlık alanlarında yapılan çalışmalara yönelik tanıtım programında;  bu kez sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğretim üyelerimiz katıldı.

Üniversitemizin akademik faaliyetleri, başarıları ve girişimcilik çalışmaları hakkında kısa bir değerlendirme yaparak konuşmasına başlayan Rektörümüz,  Üniversitemizin sağlık ve çevre alanlarındaki birikimi ve alt yapısıyla Yükseköğretim Kurulu’nun başlattığı “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi”ne başvurduğunu ifade etti.

Projede, 100 devlet üniversitesi içerisinden 5 üniversite arasına girme başarısı gösteren Üniversitemizin, Düzce’nin sürdürülebilir kalkınmasına ve ekonomik gelişmesine katkı sağlayabilmesi için sağlık ve çevre alanlarının stratejik odak olarak belirlendiğini söyledi.

Üniversitemizin akademik birimleriyle yapılan toplantılar sonucu 60’a yakın proje önerisinin ortaya çıkarıldığını belirten Rektörümüz, çevre konusunda “Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı” alanının, sağlık konusunda ise “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp” alanının seçildiğini sözlerine ekledi.

Ülkemizde her yıl 15 milyon ton tarımsal atık oluştuğuna dikkat çeken Rektörümüz, “Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı” projesi ile bölgenin en önemli tarım ürünü olan fındık başta olmak üzere pirinç, patates, kivi ve mısır gibi ürünlerin atıklarının ekonomik değeri yüksek farklı endüstriyel ürünlere dönüştürüleceğinin altını çizdi. Rektörümüz, patentleri Üniversitemize ait fındık kabuğundan ekolojik boya üretimi ve pirinçten yanmazlık özelliğine sahip kompozit malzeme üretimi çalışmalarını projeye örnek gösterdi.

Sağlık konusunda ise ülkemizde eksikliği hissedilen “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp” alanına yöneldiklerini dillendiren Rektörümüz, bu ihtiyacı karşılamak, tedavi çeşitliliğini artırmak, bölgenin endemik bitki çeşitliliğinden yararlanmak ve sağlık turizmini geliştirmek amacıyla çalışma yürüttüklerini ve Düzce’yi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın merkezine dönüştürmek istediklerini ifade etti. Üniversitemizde bu alanda doktora programı açıldığını da belirten Rektörümüz, eğitimli kişiler ve hekimlerle birlikte bölge insanına birçok fırsat sunulacağını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında çevre ve sağlık alanlarında kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere yönelik yürütülecek çalışmaların iç ve dış paydaşlarımızla belirli periyotlar dahilinde paylaşılacağını belirten Rektörümüz, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin konuyla ilgili fikir, öneri ve projelerini dinledi. Program, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.