Rektörümüz YÖK’te Üniversitemizin İhtisaslaşma Çalışmalarındaki Yükselen Grafiğini Anlattı

Ara 14

Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında desteklenen yeni 5 üniversitenin ilan edildiği toplantıda, Üniversitemizin ihtisaslaşma alanındaki yükselen başarı grafiğiyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

YÖK Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya;  Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, ihtisas üniversitesi seçilen yükseköğretim kurumlarının rektörleri katılırken, Üniversitemizden ise Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Genel Sekreterimiz Hasan Sadi Ateş ile Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş katıldı.

Toplantıda; spor ve sağlık alanında Aksaray Üniversitesi, ormancılık ve tabiat turizmi alanında Kastamonu Üniversitesi, hayvancılık alanında Muş Alparslan Üniversitesi, çay alanında Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, tarım ve hayvancılık alanında ise Siirt Üniversitesi ihtisaslaşacak yeni üniversiteler olarak belirlendi.

Toplantıda Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, YÖK ve Kalkınma Bakanlığı’nın başlattığı “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında daha önce ilan edilen 5 üniversite arasına seçilme başarısı gösteren Üniversitemizin ihtisaslaşma çalışmalarını anlattı. Başarılı bir sunum gerçekleştiren Rektörümüz, sağlık konusunda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, çevre konusunda ise Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri kazanımı alanlarında gelinen aşamalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Üniversitemizin; birçok firmayla iş birlikleri gerçekleştirdiğini, tıbbi ve aromatik bitkilerin ilk hasadının yapılarak bu bitkilerin kozmetik ve tıbbi ürünlere dönüştürüldüğünü belirten Rektörümüz, marka oluşturma aşamalarının da tamamlanarak ihtisaslaşma faaliyetlerinin yükselen bir ivmeyle devam ettiğini vurguladı.