Üniversitemizde Hz. Mevlana ve Düşünceleri Anlatıldı

Ara 18

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen “Hz. Mevlana ve Şeb-i Arus: Ölmek Düğün müdür?” başlıklı konferansta, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nden Dr. Öğr. Üyesi Cangüzel Güner Zülfikar, bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz katılım gösterdi.

Tarihsel süreçte İslam dininin önemli olaylarına değinerek sunumuna başlayan Dr. Öğr. Üyesi Cangüzel Güner Zülfikar, “Tarihte İslam dinine baktığımızda o dönemde her açıdan kötü bir ortam olan Arabistan yarımadasında Peygamber Efendimize ilk vahiy indi ve ilk emir olarak “Oku!” emri Hz. Muhammed’e (S.A.S.) iletildi. Yani Kur’an-ı Kerim’in ilk emri “İkra!” oku emridir. Mevlana’nın Mesnevisine baktığımızda ise ilk kelimenin dinle olduğunu görüyoruz.” diyerek Kur’an-ı Kerim’e atıfta bulunulduğunu katılımcılarla paylaştı.

Hz. Mevlana’nın 13. yüzyılın en önemli tasavvuf alimlerinden birisi olduğunu söyleyen misafir konuşmacı, Hz. Mevlana’nın Kur’an-ı Kerim ve sünnetten beslendiğini, dolayısıyla da fikir ve düşüncelerinin tüm dünyada kabul görerek günümüze kadar ulaştığını dile getirdi.

Tüm dünyayı etkilemiş olan Mevlana ve Yunus Emre gibi düşünürlerimizin olduğu gibi büyük bir kültürün ve medeniyetin evlatları olduğumuzun da bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Cangüzel Güner Zülfikar, Mesnevi’de anlatılan hikayelerin okurlarına, insan olmanın şartlarını anlattığını söyledi.

Konferansın sonunda kısa bir konuşma gerçekleştiren Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç, öğrencilerimiz için son derece yararlı bir etkinlik olduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Program sonunda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş tarafından yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için davetli konuşmacıya teşekkür plaketi takdim edildi.