Üniversitemizden “Dilimiz Kimliğimizdir” Konferansı

Ara 28

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen “Dilimiz Kimliğimizdir” başlıklı konferans, Fen Edebiyat Fakültesi Kutadgu Bilig Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programa; Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Recai Özcan, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştirilen Üniversitemiz Türk Dili Edebiyatı Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Özgür Başer, düzenledikleri konferansla amaçlarını; Türkçe’nin güncel sorunları ele alarak dilimize giren yabancı kelimelere karşı farkındalık oluşturmak şeklinde açıkladı.

Türkçe’nin var olan söz varlığının muhafaza edilmesi gerektiğini, dilimizi yabancı dillerin istilasından koruyarak arı ve duru bir Türkçe konuşulmasının bir vatandaşlık borcu olduğunu belirten öğrencimiz, gerekli özenin gösterilmediği takdirde dilimizin gelecekte yabancı kelimelerin boyunduruğu altına girme tehlikesi yaşayabileceğine işaret etti. Özgür Başer, bu sebeple Türk gençleri olarak yeni nesillere anlaşılabilir ve temiz bir Türkçe bırakmak gayesini taşıdıklarını sözlerine ekledi.

Konferansın bir diğer konuşmacısı Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Dilek Herkmen ise Türk dilinin sorunlarının ele alındığında, özellikle batı kaynaklı kelimelerin hayatımızda yoğun bir yer edindiğini ifade etti. Milleti meydana getiren temel unsurun kültür olduğunu ve dilin de kültürün birincil unsuru olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Dilek Herkmen, Türk milletinin var olduğu ilk günden itibaren yaşadıklarını, geçmişini, değerlerini bugüne ve geleceğe aktaran vasıtanın Türk dili olduğunu belirtti.

Milletin devamlılığı için dilin vazgeçilmez olduğunun altını çizen öğretim üyemiz, “Milletler birbirleriyle bilim, teknoloji ve ticaret gibi alanlarda etkileşim halinde olduğundan dolayı bu alanlara ait kelimeler Türkçe’yi önemli ölçüde etkisi altına aldı. Hızla yol alan teknolojinin de kelimelerinin dilimize tek tek yerleştiğini görmekteyiz. Zira takibinde hızına yetişemediğimiz yabancı kelimeler, fikrimizi dahi sormadan dilimizde yerini almaktadır.” şeklinde konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Herkmen, Türkçe’ye giren yabancı kelimeler ve bu sürecin yönetilmesi konusunda yön gösterici kuralı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk dili zengin, geniş bir dildir. Bütün kavramları anlatma yeteneği vardır. Yalnız onun bütün varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde işlemek gereklidir. Ülkelerini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.” sözleriyle açıkladı.