“Selçuklu Tarihi Daha Kapsamlı Araştırılmalı”

Ara 31

Üniversitemiz Kültür Topluluğu tarafından düzenlenen “Selçuklu Tarihi ve Doğumunun 1000. Yılında Nizamülmük” başlıklı konferansta, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Göksu bilgi ve birikimlerini öğrencilerimizle paylaştı.

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan Kültür Topluluğu Başkanı Özge Tafralı, üç yıldır Üniversitemiz bünyesindeki Kültür Topluluğu üyeleri olarak yaptıkları çeşitli etkinliklerle gelişimlerine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Atalarımızı tanıdıkça, daha iyi işler yapmak için güç bulacağız.” sözünden yola çıkarak, Türk tarihinde önemli yere sahip Selçuklu tarihini ve doğumunun bininci yılında dönemin Veziri Nizamülmülk’ü anarak, yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirmek istediklerini dile getirdi.

Adriyatik’ten Çin seddine kadar olan coğrafyanın, binlerce yıldır şanlı Türk Tarihi ile dolu olduğunu ifade eden Özge Tafralı, “Biz Türkler dünyanın en kadim milletlerinden biriyiz, diğer kadim milletlerin aksine ‘Allah nurunu tamamlar.’ ayetinin düsturu ile bir coğrafyaya sığmamış, doğuda Çin seddi önlerine, batıda Viyana kapılarına kadar kök salmışız. Sonuç olarak ‘Türkler olmadan dünya tarihi yazılamaz.’ tezi ortaya çıkmıştır.” şeklinde konuştu.

Geleceğin teminatı olan gençlerin tarihini iyi bilmekle yükümlü olduğunu vurgulayan Kültür Topluluğu Başkanı Özge Tafralı, Türk tarihini anlayabilmek için Osmanlı Tarihi’ni iyi anlamak, Osmanlı tarihini iyi anlayabilmek için ise Selçuklu Tarihi’ni iyi anlamak gerektiğini söyledi. Herkes için yararlı bir konferans olması temennisinde bulunan Özge Tafralı, katılımcılara ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Selçuklu Tarihi Araştırmacısı Doç. Dr. Erkan Göksu, Türklerin kendi kıtasından çıkıp başka coğrafyalarda devlet kuran bir millet olduğunu belirterek, bu durumun diğer milletlerde pek görülmediğini dile getirdi. Türklerin çok sayıda devlet kurduğu gibi söylemlerin yanlış anlaşılmalara neden olduğunu vurgulayan Araştırmacı Yazar ve Akademisyen Erkan Göksu, bu durumun hanedan isimleri değiştikçe, devletin de ismi değişmesinden dolayı olduğunu belirtti.

Selçukluların bulunduğu coğrafyalarda olumlu izler bıraktığını ifade eden misafir konuşmacı, devletin yıkılışından 200 yüz yıl sonra bile yazılan eserlerde Selçuklu sultanlarından övgüyle bahsedildiğini katılımcılarla paylaştı. Günümüzde Selçuklu Tarihi’ni araştıranların bir elin parmağını geçmeyecek kadar az olduğunu dikkat çeken ve bilinenin aksine Selçuklu Devletiyle ilgili araştırma yapabilmek için yeterince kaynak olduğunu dillendiren Göksu, Selçuklu Tarihi’nin araştırılmamasının asıl nedenin şuursuzluk olduğunu vurguladı.

Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk’ün 1040 yılındaki Dandanakan Savaşı’ndan bir süre sonra Selçuklu Devleti’nin hizmetine girdiğini söyleyen misafir konuşmacı, Alp Arslan ve kardeşi Süleyman Bey arasındaki taht mücadelesi sırasında aldığı yerinde kararlarla dikkatleri üzerine çektiğini sözlerine ekledi. Alp Arslan Sultan olunca 1064 yılında Selçuklu Devletine vezir tayin edildiğini söyleyen Doç. Dr. Göksu, Nizâmülmülk, vezir olduğu 1064’ten, şehit edildiği 1092 senesine kadar aralıksız 29 sene Büyük Selçuklu Devletine, tam bir dirayet ve adaletle hizmet ettiğini belirtti.

Nizâmülmülk’ün, vazifeli olduğu için katılamadığı Malazgirt Meydan Muharebesi hariç, bütün Selçuklu fütuhatında bulunduğunu katılımcılarla paylaşan Göksu, Sultan Alp Arslan’ın vefatıyla veliaht Melikşah’ın tahta geçmesini sağladığını dile getirdi. Devlet idaresinde kendi görüşlerini, icraatını ve bunların gerekçelerini gelecek nesillere intikal ettirmek maksadıyla Farisi olarak yazdığı Siyasetname isimli eseri ile ve açtırdığı medreselerle insanlığa ve Türk Tarihi’ne önemli katkılar sağladığını vurgulayan Doç. Dr. Erkan Göksu, Nizamülmülk’ün çağın ilerisinde bir devlet adamı olduğunu söyleyerek sözlerini sonlandırdı.

Yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Göksu’ya Topluluk üyeleri tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Etkinlik sonunda Doç. Dr. Erkan Göksu, yazdığı kitapları da öğrencilerimiz için imzaladı.