Öğretim Üyemiz Türk Tarım ve Orman Dergisinin Kapak Konusu İçin Röportaj Verdi

Oca 17

Üniversitemiz Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayını olan "Türk Tarım ve Orman Dergisi"nin 2019 yılı Ocak-Şubat sayısındaki kapak konusu için röportaj verdi.

Kapak konusu “Orman” olan Türk Tarım ve Orman Dergisi’nin 2019 yılı Ocak-Şubat sayısında Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy, Canan Yalçın Sever’le  "Ormanlar Yeryüzünün En Önemli Karbon Yutaklarıdır" başlığıyla, bir röportaj gerçekleştirdi.

Türk Tarım ve Orman Dergisi'nin 2019 yılı yeni sayısında yayınlanan röportajda Üniversitemiz Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy,  "Dünyanın akciğerleri olan ormanlar, biyolojik yaşamın devamını sağlamada kilit taşıdır. Günden güne orman alanlarının azalması küresel emisyon artışını da hızlandırıyor. Yaşamın devam etmesi için ormanların önemini hep dile getirsek de, gerçek hayatta ormanların kıymetini pek de bilmiyoruz. “ ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda ormanların canlılar için önemini, ülkemiz ormanlarında bulunan endemik türleri ve ormansızlaşmanın sonuçları gibi birçok konu başlığında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Necmi Aksoy,  botanik bahçeleri, arboretumlar ve doğa müzelerinin biyolojik çeşitliliğin korunması konusundaki önemini belirterek röportajını tamamladı.

İlgili röportaja, http://www.turktarim.gov.tr/Haber/197/ormanlar-yeryuzunun-en-onemli-karbon-yutaklaridir internet adresinden,  Türk Tarım ve Orman Dergisinin 2019 yılı Ocak-Şubat sayısına ise http://www.turktarim.gov.tr/EDergi/251/mobile/html5forpc.html internet adresinden ulaşılabiliyor.