Üniversitemizden Eğitimde İş Birliği Protokolleri

Şub 20

Farklı alanlarda imzaladığı iş birliği protokolleriyle bölgesinin gelişmesine katkı sağlayan Üniversitemiz, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Fen Lisesi ile eğitim, bilimsel ve sosyal alanlarda iş birliği protokolü imzaladı.

Protokoller, Cumhuriyet Konferans Salonu’nda, "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihinde Yeni Ufuklar" başlıklı konferansın sonrasında imzalandı. Törende ilk protokol, Üniversitemiz ile Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Fen Lisesi arasında imzalandı. Bilimsel ve sosyal iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla hayata geçirilen protokolü; Valilik adına Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Üniversitemiz adına Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Düzce Fen Lisesi adına ise Okul Müdürü Mehmet Gedik imzaladı.

Protokol; hizmet içi eğitim, eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, öğretim programları doğrultusunda yapılan veya yapılacak çalışmaların çeşitlendirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi veya eğitim-öğretim desteği konularında Üniversitemiz tarafından uygun görülen şartlarda Düzce Fen Lisesi’ne uzmanlık desteği sağlayacak.

Lise öğrencilerinin Üniversitemizin akademik ve araştırma birimlerini ziyaret etmesine ve birimlerde bulunan laboratuvarların uygun görülen şartlarda kullanılmasına imkân tanıyan protokol ile Üniversitemizde orta öğretime yönelik fen ve matematik alanlarında öğretmen yetiştirme programlarında eğitim gören öğretmen adayları, taraflarca belirlenecek kapsam ve koşullarda ilgili lisede stajlarını gerçekleştirebilecek. Ayrıca, ortak proje önerileri hazırlanması, yürütülmesi, uluslararası programlara birlikte proje sunulması hususları gibi birçok konuda taraflarca uygun görülen çerçeve ve kapsamda iş birliği yapılabilecek.

Programdaki ikinci iş birliği protokolü de Üniversitemiz ile Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalandı. “Eğitimde İş Birliği Protokolü”nü Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ali Ertuğrul imzaladı.

Protokol; Düzce ili sınırları içerisinde yer alan Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında, eğitimin niteliği ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, uygun görülen tüm alanlarda, planlı çalışmalar yürüterek, özellikle öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltecek olan eğitim hizmetlerinin niteliğinin arttırılmasını kapsıyor. Eğitim programlarının geliştirilmesi, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, üretimin artırılmasının amaçlandığı protokol ile seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi, öğretmen yeterliklerinin uygulamalı eğitim faaliyetleriyle arttırılması, mezun olma durumuna gelmiş öğretmen adaylarına mesleki tecrübe kazandırılması da planlanıyor.

Üniversitemiz kadrosunda bulunan akademisyenlerin eğitim kurumlarında derslere girebilmesine olanak sağlayan protokol; Üniversitemizin sahip olduğu kütüphane, araştırma merkezi ve laboratuvarlardan Düzce ili sınırları içerisinde yer alan Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlerin ücretsiz yararlandırılması, ailelerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olunması, taraflar arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanması noktasında da önemli imkanlar sunacak.