Üniversitemiz Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İstişare Toplantısına Katıldı

Mar 22

Üniversitemiz, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde düzenlenen “Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İstişare Toplantısı”na katıldı.

Üniversitemizi; Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş ve Öğr. Gör. Gülşah Aydın’ın temsil ettiği toplantıya, T.C. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu temsilcileri, çeşitli üniversitelerden Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında uzman akademisyenler, doktorlar eczacılar ve firma temsilcileri katıldı.

Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş’ın Üniversitemizin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında gerçekleştirdiği çalışmalarını da anlattığı toplantıda; toplum sağlığı açısından bitkisel tıbbi ürünlerin etkinliğini ve güvenliğini ortaya koymak amacıyla bitkisel ürünlere yönelik standardizasyon, doz, endikasyon, olası ilaç etkileşimleri, yan etkiler ve ürün bilgileri konularında görüşler dile getirildi.