Üniversitemiz Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Endeksinde Yine İlk 50 İçinde

Haz 19

Üniversitemiz, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından açıklanan "2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"nde yine ilk 50 içerisinde yer alarak girişimci odaklı üniversite olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet, iş birliği, ekonomik katkı ve ticarileşme ile bilimsel yayın, atıf ve proje sayısı gibi birçok parametreye göre oluşturulan endekste Üniversitemiz, ülkemizdeki birçok üniversiteyi geride bırakarak "2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"ne yine adını yazdırmayı başardı.

Bilimsel araştırma, üniversite-sanayi iş birliği, fikri mülkiyet, misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma gibi birçok alanda katma değerli çalışmalar yürüten Üniversitemiz, bu çalışmaların bir karşılığı olarak 2017 endeksinde olduğu gibi 2018 endeksinde de yer alma başarısı gösterdi.