Üniversitemizden 9 Kantin Alanı İhalesi

Tem 18

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 9 adet taşınmaz kantin alanı için kiralama ihalesi gerçekleştirilecek.

22 ve 23 Temmuz 2019 tarihlerinde Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu’nda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/d ve 51(g) bendine göre gerçekleştirilecek ihalelerde; Konuralp Yerleşkesi’ndeki Tıp Fakültesi, Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi, Orman Fakültesi ile Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi kantinleri; Şehir Yerleşkesi’ndeki Düzce Meslek Yüksekokulu kantini; Gölyaka Yerleşkesi’ndeki Gölyaka Meslek Yüksekokulu kantini; Cumayeri Yerleşkesi’ndeki Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu kantini ve Akçakoca Yeleşkesi’ndeki Akçakoca Meslek Yüksekokulu kantini olmak üzere 9 (dokuz) ayrı alanın ihalesi yapılacak.

İhale dokümanları Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda ücretsiz görülebiliyor ve temin edilebiliyor. Ayrıca www.duzce.edu.tr, www.sks.duzce.edu.tr kurumsal internet adreslerinden de ilan metnine ulaşılabiliyor.

14 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 10 Meslek Yüksekokulu ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Üniversitemizin Konuralp Yerleşkesinde2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 23.000 civarında öğrenci eğitim görecek. 2500’e yakın personeli bulunan Üniversitemizin halen Konuralp Yerleşkesi’nde, 8 ayrı kantin ve kafeterya da faaliyet göstermektedir.