Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı İlk Öğrencilerini Bekliyor

Tem 26

Üniversitemiz Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde ilk kez öğrenci alacak olan Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans programı, acil durum ve afetlerle etkin bir şekilde baş edebilme kapasitesini artırılması, alanda ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilere sahip elemanların yetiştirilmesi amacıyla Üniversitemizde ilk öğrencilerini kabul edecek.

Alanda Yetişmiş İnsan Gücü Talebi Karşılanacak

Konuyla ilgili önemli bilgiler paylaşan Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ali Kuru, programın bu alanda hizmet eden kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin yetişmiş insan gücü talebini karşılayabilmek amacıyla açıldığını ifade etti.

Öğrenciler Deprem Yaşamış ve Afet Kültürüne Sahip Bir Şehirde Olmanın Avantajını Yaşayacaklar

Programın, gönül verilerek yapılması gereken meslek dallarının başında geldiğini belirten Öğr. Gör. Ali Kuru, “Topluma faydalı olabilecek ve insan yaşamına dokunulacak bir programdan mezun olunacağı bilinmelidir. Bunun yanı sıra öğrenciler, ülkemizde bulunan programlar arasında deprem yaşamış ve afet kültürüne sahip bir şehirde olmanın avantajını yaşayacaklardır. Ülkemizde afet alanında yeterli insan gücünün olmaması bu alanın tercih edilme sebebi olarak da karşımıza çıkmaktadır.” şeklinde konuştu.

Tecrübeli Akademisyenlerden Eğitim İmkanı

Akademisyenlerimizin alanında tecrübeli kişiler olmasından dolayı öğrencilerin eğitim açısından çok şanslı olacaklarına işaret eden Öğr. Gör. Kuru, eğitimler için fiziki şartların uygun hale getirildiğini,  uygulama alanları için Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, İtfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gibi kamu kurumlarındaki tecrübeli kişilerden de destek alacaklarını sözlerine ekledi. Gerekli görüşmelerin yapıldığını ifade eden öğretim görevlimiz, öğrencilerin eğitimlerine başlamaları ile birlikte saha çalışmalarında gerekli yardımlar ile üst düzey eğitimler planlandığının altını çizdi.

Günümüz Bilim ve Teknolojik Altyapısını Kullanabilecek Yeterlilikte Mezunlar

Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans programını başarıyla tamamlayan mezunların; “Acil Durum ve Afet Yönetimi” konusunda günümüz bilim ve teknolojik altyapısını kullanabilecek yeterlilikte bilgi ve becerilere sahip olabileceğini dile getiren Öğr. Gör. Ali Kuru, “Programı başarıyla bitirerek ‘Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri’ ünvanı alan öğrenciler, kamu sektöründeki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hastaneler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde, Kızılay ve UMKE gibi sivil toplum kuruluşlarında çalışma olanağına sahip olabilirler.” ifadelerini kullandı.

Doğayı seven, yardımsever, titiz, soğukkanlı, insan hayatına önem veren ve takım çalışmasına yatkın olanların bu programı tercih etmesinin faydalı belirten Öğr. Gör. Kuru, “İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), ‘Türkiye'de Afet Yönetimi ve Doğa Kaynaklı Afet İstatistikleri’ raporu hazırlandı. Raporun ‘Sayılarla Türkiye'de Afetler’ bölümünde 1900-2018 yıllarında meydana gelen büyük doğal afetlere ilişkin veriler yer aldı. Buna göre, en etkin deprem kuşaklarından birisi olan Akdeniz-Alp-Himalaya kuşağında bulunan Türkiye'de ortalama her 5 yılda bir geniş çapta can ve mal kaybına neden olan büyük deprem meydana geliyor. Bu nedenle alanda görev alan bizlere ve yetiştirdiğimiz öğrencilere büyük görevler düşmektedir.” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.