DÜDAM İhtisaslaşma Çalışmalarında Önemli Rol Oynuyor

Tem 26

Ülkemizin önemli araştırma birimlerinden biri olarak 21 Haziran 2017 tarihinde kurulan “Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi” (DÜDAM), Üniversitemizin sağlık ve çevre alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarında önemli rol oynuyor.

Bin Hayvan Kapasiteli Merkez

Ortalama bin hayvan kapasiteli Merkezimizde; kuruluş izninde belirtilen hayvanlardan; Sıçan (Winstar Albino, Sprague Dawley), Fare (CD1) ve Tavşan  (New Zealand) için üretim ve barındırma,  kobay ve hamster için de barındırma hizmeti veriliyor.

Uluslararası Standartlarda Deney Hayvanı Üretimi ve Bakımı

Merkezimizin temel faaliyetleri arasında; deney hayvanlarının kullanılacağı araştırma projeleri için uluslararası standartlarda deney hayvanı üretiminin ve bakımının yapılması, deneysel araştırmalar için temel laboratuvar gereksinimleri ve teknik koşulların sağlanması, hayvan modellerinin oluşturulması, uygulama eğitimleri verilmesi ve sertifika programlarının gerçekleştirilmesi bulunuyor.

Testler ISO Standartları Doğrultusunda Alanında Uzman Kişilerce Gerçekleştiriliyor

DÜDAM, sağlık ve çevre alanlarında ihtisas üniversitesi seçilen Üniversitemize her türlü desteği sağlıyor. Merkezimizde çeşitli firmaların talepleri üzerine akut toksisite, sub-akut toksisiste ve sub-kronik toksisite testleri yapılıyor. Testler, ISO standartları doğrultusunda alanında uzman kişilerce gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında üretilmiş ürünlerin insan sağlığına olası negatif etkilerinin ön değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

DÜDAM, ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında Üniversitemize başvuran firmalar için bu tür analizleri yaparak klinik araştırmaları yürüten birimimiz DÜGETAM’a ön veriyi sunuyor. Böylece Üniversitemiz bünyesinde yer alan araştırma merkezleri, tam anlamıyla güçlü bir iş birliği içerisinde ihtisaslaşma projelerini yürütüyor. Bununla birlikte Merkezimizde; geçtiğimiz dönemlerde yine çeşitli firma ürünleri için sperm kalitesi üzerine deney hayvanları kullanılarak araştırmalar planlandı ve analiz edilip raporlanarak teslim edildi. Bu çalışmada, firma tarafından sağlanan çeşitli doğal ve bitkisel ürünlerin, sperm sayısı ve morfolojisi üzerine olumlu etkisi araştırıldı. Merkezimizde yaklaşık 1 yıl önce başlayan bu analiz, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında üretim yapan firmalar tarafından sıkça talep görüyor.

Birçok Analiz Hizmeti

Üniversitemizin ihtisas üniversitesi seçilmesiyle birlikte faaliyetleri hız kazanan DÜDAM’da, 2018 yılından itibaren analiz hizmeti verilmeye başlandı. Bu süreçten itibaren kısa zaman içerisinde 1 uluslararası proje, 9 BAP destekli proje, 2 doktora tezi, 3 uzmanlık tezi, 7 yüksek lisans tezi merkezimiz imkânlarıyla tamamlandı ve ihtisaslaşma alanında iş birliği sözleşmesi imzaladığımız 6 firmaya 29 analiz hizmeti verildi.

DÜDAM, İhtisaslaşma Kapsamındaki Ürünlerin Analiz Aşamalarının Gerçekleştirilmesinde Büyük Bir Paya Sahip

İhtisaslaşma çalışmaları kapsamında; DÜDAM, talepte bulunan firmalara veya üreticilere tüm üretim aşamalarında destek veriyor. Aynı zamanda talepte bulunulması halinde firmalara üretmiş oldukları ürünlerin, etkinlik toksisite ve diğer analiz hizmetleriyle de destek olunuyor. DÜDAM, ürünlerin analiz aşamalarının gerçekleştirilmesinde büyük bir paya sahip. Çünkü üretilen gıda takviyesi ya da doğal ürünlerin pazarda kendine yer sağlamadan önce tüm preklinik çalışmalarının yapılması, halk sağlığı açısından oldukça önemlidir. Preklinik araştırmaların büyük bir bölümünde deney hayvanlarına ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca dünya genelinde hayvan araştırmaları, olası sonuçlarının araştırılmasında en geçerli yöntem olarak kabul ediliyor.

İlaç, Gıda Takviyesi Gibi Ürünlerin Sitotoksisite Testleri En Çok Talep Edilen Çalışmalar Arasında Yer Alıyor

DÜDAM’da ayrıca şu an ihtisaslaşma kapsamında hücre kültürü çalışmaları da yürütülüyor. Bu çerçevede anlaşma imzalanan alanında öncü firmalar tarafından üretilmiş ilaç, gıda takviyesi ve benzeri ürünlerin sitotoksisite testleri en çok talep edilen çalışmalar arasında yer alıyor.

Merkezimizde; preklinik deneylerde oldukça önemli yeri olan in vitro çalışmalardan hücre kültürü çalışmaları, iş birliği yapılan firma ürünlerinin antikanser özelliklerinin saptanması gibi faaliyetler ile birlikte hücre hatlarında hastalık modeli oluşturularak bitkisel preperatların iyileştirici özelliklerinin tayini çalışmalarına da başlandı.

Bu çalışmalar kapsamında yurtdışından akademisyenler kabul edildi ve bitkisel preperatların anti kanser etkileri incelendi. Firma talepleri doğrultusunda bitkisel içerikli ilaç genotoksik safsızlıklarının araştırılması hususunda ames, mikronükleus, comet assay testlerinin in vitro ve in vivo çalışmaları için Merkezimizde alt yapı araştırmaları da tamamlanıyor.