Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Kursları

Ağu 27

Değerli Mensuplarımız,

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (BETUM) tarafından 02-03 Eylül 2019 tarihlerinde II. MALDI TOF/TOFMS Biotyper Uygulamalı Eğitim Kursu: Mikroorganizma Tanısı Kursu, 04-06 Eylül 2019 tarihlerinde I. Teorik ve Uygulamalı Elektroforez Kursu ve 07-09 Ekim 2019 tarihlerinde II.Teorik ve Uygulamalı Kromotografi Eğitim Kursu (UHPLC, GC-MS ve IC) düzenleneceği bildirilmiştir

Detaylı bilgiye https://betum.ibu.edu.tr/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.